Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Systeem voor bekostigen samenwerken in de regio voldoet niet

PW17 - 18-04-2024
Het bestaande systeem voor bekostiging van zorg sluit onvoldoende aan bij de behoefte aan meer samenwerking tussen zorgdomeinen in de regio. In de praktijk bedenken zorgverleners desondanks vaak met elkaar een oplossing. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel in het kader van Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP).
Systeem voor bekostigen samenwerken in de regio voldoet niet

Het doel van de beweging JZOJP is de zorg toekomstbestendig te maken door het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg door deze rondom patiënten te organiseren en het vervangen van zorg door de inzet van ‘slimme zorg’ en e-health. Daarbij wordt veel verwacht van regionale samenwerking tussen zorgverleners over domeinen heen, aldus Nivel.

Het bekostigen van die samenwerking blijkt lastig te zijn doordat het huidige systeem uitgaat van het bekostigen van een zorghandeling door één zorgverlener voor één cliënt, binnen één domein. Activiteiten zoals domeinoverstijgend overleg zijn dan vaak moeilijk te bekostigen.

Vergoeding zorgtraject

Volgen het Nivel zijn er in de literatuur veel voorbeelden te vinden van modellen die meer geschikt zijn om het samenwerken te bekostigen, zoals een model waarbij zorgverleners binnen een afgegeven budget zelf kunnen bepalen hoe ze de zorg vormgeven. Of een vergoeding voor een heel zorgtraject passend bij een bepaalde aandoening.

Dit soort alternatieven zijn echter niet eenvoudig in te voeren omdat ze niet passen in de huidige bekostigingssystematiek. Beleidsmakers zijn wel bezig oplossingen te vinden voor het bekostigen van samenwerkingen, maar die hebben nog vaak een ad-hoc-karakter, aldus de onderzoekers.

Lokale verhoudingen

Voorbeeld van een oplossing uit de praktijk zijn samenwerkingsverbanden waarbij één organisatie optreedt als kassier en de financiën voor het hele netwerk regelt. Ook zijn er zorgpartijen die werken aan een vertrouwensband met financiers, om zo structurele bekostiging te realiseren, bijvoorbeeld door het kostenvoordeel aan te tonen van het domeinoverstijgend samenwerken.

Het slagen van deze initiatieven is nu nog wel vaak afhankelijk van de lokale verhoudingen, benadrukt het Nivel.

Document acties

Back to top