Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa: toegang tot huisartsenzorg verder onder druk

PW13 - 21-03-2024
Het aantal Nederlanders dat op een wachtlijst staat voor huisartsenzorg neemt nog steeds toe. Ook staat de toegankelijkheid van zorg in veel andere sectoren onder druk, onder andere door ziekteverzuim. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
NZa: toegang tot huisartsenzorg verder onder druk

Ook in het vierde kwartaal van vorig jaar staan veel mensen op een wachtlijst bij hun zorgverzekeraar omdat zij zich niet konden inschrijven bij een nieuwe huisarts. Het aantal Nederlanders op een wachtlijst is gestegen in 2023. Het beeld verschilt per regio. De zes gemeenten met de hoogste wachtlijsten waren: Enschede, Heerenveen, Leeuwarden, Tilburg, Zwolle en Apeldoorn.

Verder blijkt uit de cijfers van de NZa dat het aantal consulten en visites door huisartsen in januari 2024 hoger ligt dan een jaar geleden. Dit komt waarschijnlijk door de griepgolf.

Een van de oorzaken van druk op de toegankelijkheid van zorg in veel sectoren is het ziekteverzuim. Dat is in alle sectoren nog steeds erg hoog en is vorig jaar in december gestegen ten opzichte van november, concludeert de zorgautoriteit. Het ziekteverzuim in 2023 volgt wel weer het verloop van voor de pandemie, maar het ligt structureel hoger. Dit komt door het langdurig ziekteverzuim, dat na een lichte daling weer gestegen is.

Regionale zorgcapaciteit

In de medisch-specialistische zorg dalen de wachttijden licht in een aantal regio’s. Ook de hoeveelheid nog te leveren zorg – ook wel ‘werkvoorraad’ genoemd – daalt in de meeste regio’s. Om deze daling door te zetten is er duidelijkheid nodig over de regionale zorgcapaciteit én inzicht in het aantal wachtenden in de regio, benadrukt de NZa. Ingezette interventies om de wachttijden te reduceren dienen primair door zorgverzekeraars gemonitord en geëvalueerd te worden om blijvend resultaat te boeken.

Hoge wachttijden

In de langdurige zorg was er vanaf juli 2023 een stijging in het totaal aantal wachtenden. Deze stijging hangt grotendeels samen met seizoenseffecten. De laatste maanden schommelt het aantal wachtenden, met in januari een daling. Op de lange termijn, sinds 2019, ziet de zorgautoriteit een stijging in het aantal wachtenden in de langdurige zorg.

Ook in geestelijke gezondheidszorg (GGZ) blijven de wachttijden te hoog. De aanmeldwachttijd voor alle hoofddiagnosegroepen overschrijdt de maximaal aanvaardbare wachttijd waarbinnen de patiënt zorg moet kunnen krijgen. Bij de zogenoemde ‘restgroep’ aan diagnoses, waaronder de transgenderzorg valt, is de wachttijd het hoogst.

Document acties

gearchiveerd onder: HUISARTSENZORG, NZA, Druk
Back to top