Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Sterke groei voorschrijven van zelfzorg door verpleegkundigen

PW19/20 - 29-04-2024
Het aandeel verpleegkundigen dat zelfzorgmedicatie, zoals paracetamol en maagzuurremmers, voorschrijft is gestegen van 3,9% in 2012 naar 30% in 2022. In dezelfde periode is het aandeel receptplichtige medicatie dat verpleegkundigen voorschrijven nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.
Sterke groei voorschrijven van zelfzorg door verpleegkundigen

Het aandeel van de verpleegkundigen dat receptplichtige geneesmiddelen voorschreef was in 2022 12%, in 2012 was dat 13,7%, concludeert Nivel op basis van online vragenlijsten die in 2012 zijn ingevuld door 369 verpleegkundigen en in 2022 door 362 verpleegkundigen, deelnemers aan het landelijke Panel Verpleging & Verzorging.

In 2022 gaf 37% van de verpleegkundigen aan dat verpleegkundigen binnen hun team weleens medicatie toedienen via een slangetje in de rug, en dat 35% weleens de pijnbestrijding via deze weg verhoogt. Daarnaast brengt 70% weleens een infuus in en prikt 57% bloed. Deze handelingen zijn tussen 2012 en 2022 niet significant toegenomen, concludeert het onderzoeksinstituut.

Ook was er geen stijging van andere onderzochte medische taken, zoals het stellen van een medische diagnose of het beoordelen van laboratoriumuitslagen.

Voorschrijven

Sinds ongeveer tien jaar is het uitschrijven van recepten toegestaan binnen het eigen vakgebied voor verpleegkundigen gespecialiseerd in diabetes, oncologie of astma en COPD en voor verpleegkundig specialisten.

Door medische taken te verschuiven van artsen naar verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten kan het tekort aan artsen worden opgevangen, stelt het Nivel, dat in dit onderzoek heeft gekeken of er de laatste tien jaar verschuivingen hebben plaatsgevonden in het medische takenpakket van artsen naar verpleegkundigen.

 

Document acties

Back to top