Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geneesmiddelen

Rol apotheker bij gebruik bupropion door rokers

Apothekers hebben een rol in het begeleiden van mensen die willen stoppen met roken en daarvoor het ontwenningsmiddel bupropion gebruiken. Dit staat in de herziene richtlijn Tabaksontmoediging in het ziekenhuis.

Geneesmiddelen 19-10-2023

EMA waarschuwt voor vervalste Ozempic-pennen

Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) waarschuwt voor voorgevulde pennen die valselijk zijn gelabeld als het diabetesmedicijn Ozempic (semaglutide). De vervalste pennen, met Duitse labels, zijn aangetroffen bij groothandels in de EU en het Verenigd Koninkrijk en zijn afkomstig van groothandelaren in Oostenrijk en Duitsland.

Geneesmiddelen, Praktijkvoering PW43 - 19-10-2023

Nieuw middel voor patiënten met multipel myeloom

Voor patiënten met multipel myeloom die verschillende behandelingen hebben gehad, komt een nieuwe behandeling dichterbij. De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP heeft een voorwaardelijke vergunning geadviseerd voor het oncolyticum elranatamab (Elrexfio).

Geneesmiddelen PW43 - 16-10-2023

Grote partij illegale tabletten met sildenafil opgespoord

Tijdens doorzoekingen begin deze week in het zuiden van het land is een grote partij illegale geneesmiddelen met de potentieverhogende stof sildenafil in beslag genomen. Ook werd ruim € 140.000 aan contanten, negen goudstaven en drugs aangetroffen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Geneesmiddelen PW42 - 12-10-2023

Anticholinerge medicatie staken bij risico op delier

Geriatrische patiënten kunnen door een ingreep of ernstige aandoening een hoger risico lopen op het ontwikkelen van een delier. In zulke gevallen zouden artsen de behandeling met anticholinerge medicatie moeten staken. Dit advies wordt gegeven in de herziene richtlijn Delier bij volwassenen en ouderen.

Geneesmiddelen PW42 - 12-10-2023

Nasale corticosteroïden gunstig bij neusbijholteontsteking

Nasale corticosteroïden behoren tot de eerstelijnsbehandeling van patiënten met een chronische neusbijholteontsteking. Dit geeft de Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied aan in de herziene richtlijn Chronische rhinosinusitis en neuspoliepen.

Geneesmiddelen PW42 - 09-10-2023

Forse toename uitgaven aan dure oncolytica in tien jaar

In de afgelopen tien jaar zijn de uitgaven aan dure oncolytica fors gestegen: in 2012 werd een kwart van het totale geneesmiddelenbudget besteed aan deze middelen, in 2021 was dat meer dan de helft. Bij een aantal patiëntengroepen kan het leven met deze middelen succesvol verlengd worden. Dat blijkt uit een analyse van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Geneesmiddelen 05-10-2023

Nieuwe doseeradviezen: amoxicilline oraal bij neonaten

Voor het toepassen van amoxicillinedrank bij neonaten zijn nieuwe doseeradviezen opgesteld. Dit volgt uit een farmacokinetiekstudie naar de orale toediening van het antibioticum in het Erasmus MC.

Geneesmiddelen PW40en41 - 28-09-2023

Kuipers lanceert nieuwe regels voorwaardelijke toelating

Bij het voorwaardelijk toelaten van medicijnen tot het basispakket wordt het criterium ‘onvervulde behandelbehoefte’ aangepast. Ook is het voortaan mogelijk een voorwaardelijke toelating te verlengen van zeven tot veertien jaar. Dat schrijft demissionair minister Ernst Kuipers van VWS aan de Tweede Kamer.

Geneesmiddelen PW40en41 - 28-09-2023

Pembrolizumab breder inzetbaar bij niet-kleincellig longcarcinoom

Pembrolizumab (Keytruda) heeft groen licht gekregen van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van het indicatiegebied. Het middel was al op de markt voor de behandeling van verschillende typen gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

Geneesmiddelen 26-09-2023

Risico op breuk spuit Vaxneuvance tegen pneumokokken

De glazen voorgevulde spuit van het pneumokokkenvaccin Vaxneuvance kan breken bij de vingergreep of tip waardoor snij- of prikwonden kunnen optreden. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Geneesmiddelen PW39 - 21-09-2023

Verergering hartfalen bij darmlediging door macrogol

Patiënten met hartfalen kunnen een verergering van hun ziekte krijgen door gebruik van macrogol met zouten om de darm leeg te maken. Dat blijkt uit meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen.

Geneesmiddelen PW39 - 20-09-2023

Minder prednison bij spierreuma door gebruik rituximab

Het eenmalig toedienen van het geneesmiddel rituximab is effectief waardoor patiënten met spierreuma minder prednison nodig hebben. Dit zorgt waarschijnlijk voor vermindering van de vervelende bijwerkingen van prednison, blijkt uit onderzoek van de Sint Maartenskliniek.

Geneesmiddelen PW39 - 18-09-2023

Doorbehandelen ondanks huidreactie mogelijk

Bij een cutane geneesmiddelreactie is het in bepaalde gevallen verdedigbaar door te behandelen met het verdachte geneesmiddel. Dit is beschreven in de nieuwe richtlijn Overgevoeligheidsreacties op geneesmiddelen van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

Geneesmiddelen PW38 - 14-09-2023

Positief advies over vergoeding anti-epilepticum fenfluramine

Het geneesmiddel fenfluramine (Fintepla), voor de behandeling van epileptische aanvallen bij het dravetsydroom of lennox-gastautsyndroom, kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat adviseert het Zorginstituut Nederland.

Geneesmiddelen 14-09-2023

NHG: morfine en oxycodon zijn eerste keus sterkwerkend opioïd

Morfine en oxycodon zijn onder de sterkwerkende opioïden de voorkeursmiddelen bij de behandeling van acute nociceptieve pijn. Dit stelt huisartsenorganisatie NHG in de herziene Standaard Pijn.

Geneesmiddelen PW38 - 12-09-2023

Nieuwe werkafspraken over wisselen inhalatiemedicatie

Over het wisselen van inhalatiemedicatie hebben organisaties die betrokken zijn bij longzorg nieuwe werkafspraken gemaakt. Die moeten duidelijkheid geven aan apotheker, patiënt, voorschrijver en zorgverzekeraar over de voorwaarden waarop gewisseld kan worden.

Geneesmiddelen 06-09-2023

IGJ: levering op artsenverklaring niet altijd volgens de regels

Bij de levering van geneesmiddelen op artsenverklaring worden niet alle zorgvuldigheidseisen even goed gevolgd. Verklaringen worden niet altijd volledig ingevuld en de vermelde indicatie is soms anders dan die waarvoor de inspectie toestemming heeft gegeven. Dit constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die vanaf nu wel toestaat dat apotheekhoudenden een kleine voorraad aanhouden.

Geneesmiddelen, Politiek & overheid, Praktijkvoering PW37 - 05-09-2023

Zorginstituut: aanpak hart- en vaatziekten moet veranderen

Bij het voorkomen van hart- en vaatziekten moet het ondersteunen van patiënten bij gezond blijven veel meer centraal komen te staan. Leefstijladviezen leiden zelden tot gedragsverandering. Dat concludeert het Zorginstituut Nederland.

Algemeen, Geneesmiddelen PW36 - 01-09-2023

Positief advies over vergoeding van midazolam

Oromucosale toediening van midazolam (Midazolam Xiromed), voor de behandeling van epilepsie, kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat adviseert het Zorginstituut Nederland de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Geneesmiddelen 31-08-2023

Document acties

Back to top