Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geneesmiddelen

Maximumdosering voor monacolinen in rode gistrijst

In rode-gistrijstsupplementen moet de dagdosering monacolinen minder dan 3 mg zijn. Ook moet op de verpakking staan dat het gebruik van monacolinen niet is toegestaan tijdens een zwangerschap of in combinatie met cholesterolverlagende geneesmiddelen. Deze nieuwe wijzigingen zijn vastgelegd in een Europese wet, meldt Bijwerkingencentrum Lareb.

Geneesmiddelen PW35 - 25-08-2022 1 reactie

Nog geen duidelijkheid over levering Paxlovid aan Nederland

Waar veel Europese landen al beschikken over de coronapil Paxlovid omdat ze direct met Pfizer hebben onderhandeld, wacht Nederland – dat zich aansloot bij een Europese inkoopprocedure – daar nog steeds op. Volgens het ministerie van VWS, dat ontkent de vertragende factor te zijn, was de fabrikant niet bereid Paxlovid via de gebruikelijke weg op de markt te brengen. “Inkopen met meerdere landen kost tijd, daar balen wij ook van.”

Geneesmiddelen, Industrie, Politiek & overheid PW35 - 25-08-2022

Indifferente middelen en medicatie te weinig ingezet bij psoriasis of eczeem

Van de patiënten met constitutioneel eczeem of psoriasis krijgt maar 50-63% een crème of zalf zonder geneesmiddel voorgeschreven, terwijl dit de aanbevolen behandeling is. Ook schrijven huisartsen te weinig dermatocorticosteroïden voor. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en het Zorginstituut Nederland.

Geneesmiddelen 17-08-2022

Nieuw antilichaam blokkeert overdracht malariaparasiet

Een nieuw geneesmiddel dat de overdacht blokkeert van malariaparasieten door muggen is voor het eerst succesvol getest bij mensen door onderzoekers van het Radboudumc. Een enkele injectie van dit antilichaam TB31F zou overdracht van parasieten gedurende een heel malariaseizoen kunnen voorkomen, meldt het Radboudumc.

Geneesmiddelen PW33en34 - 11-08-2022

Ontsteking hartspier mogelijke bijwerking vaccin Nuvaxovid

Ontstekingen van de hartspier (myocarditis) of het hartzakje (pericarditis) kunnen optreden als mogelijke bijwerking van het coronavaccin Nuvaxovid. Dat concludeert het veiligheidscomité van het Europees Medicijn Agentschap (EMA), meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Algemeen, Geneesmiddelen PW33en34 - 10-08-2022

Schade aan tanden en kiezen door inhalatiemedicatie

Inhalatiemedicatie kan schade veroorzaken aan tanden en kiezen. Ook komen andere bijwerkingen in de mond voor, zoals schimmelinfecties of ontsteking van het tandvlees. Dat meldt Bijwerkingencentrum Lareb.

Geneesmiddelen PW33en34 - 09-08-2022

Ouders wensen gerichte informatie over medicatie kind

Ouders met kinderen die medicatie gebruiken hebben behoefte aan informatie die specifiek voor kinderen is bedoeld. Ze krijgen weliswaar veel praktische tips, maar apothekersassistenten winnen nauwelijks informatie in bij de ouders, waardoor hun vragen onbesproken blijven, concludeert Villa Siu, die onderzoek deed naar de voorlichting aan ouders.

Geneesmiddelen, Praktijkvoering PW31en32 - 04-08-2022

NHG adviseert nu ook duale plaatsjesremming na TIA

Duale therapie met clopidogrel en acetylsalicylzuur is een behandeloptie na het doormaken van een TIA bij een hoge recidiefkans. Dat staat in de onlangs herziene NHG-Standaard Beroerte van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG).

Geneesmiddelen 02-08-2022

Nieuw diabetesmiddel beschikbaar

Voor diabetici komt een nieuw geneesmiddel beschikbaar, dat aangrijpt op twee incretinehormonen. Tirzepatide (Mounjaro) heeft van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies gekregen voor een handelsvergunning.

Geneesmiddelen 26-07-2022

Forse boetes voor illegale handel dertien apotheken

Dertien apotheken hebben van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) boetes van maximaal € 30.000 gekregen voor de illegale handel in geneesmiddelen. De middelen hadden een totale omzetwaarde van € 8,5 miljoen en werden voornamelijk in Duitsland weer op de markt gebracht.

Geneesmiddelen, Praktijkvoering PW29en30 - 14-07-2022 1 reactie

Gepast gebruik dure geneesmiddelen gebaat bij structurele aanpak

Een gestructureerde aanpak is nodig om bewezen effectieve interventies van gepast gebruik van dure geneesmiddelen breed te kunnen implementeren in de praktijk. Dat is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van onder meer de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Geneesmiddelen 13-07-2022

Diabetespatiënten krijgen vaak leefstijlbegeleiding in plaats van medicatie

In het eerste jaar na de diagnose krijgt de helft van de mensen met diabetes type 2 geen medicatie voorgeschreven. Wanneer mogelijk starten zorgverleners eerst met leefstijlbegeleiding. Dit blijkt uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Algemeen, Geneesmiddelen 11-07-2022

Vergoeding cannabidiol bij kinderen met ernstige epilepsie

Het geneesmiddel cannabidiol (Epidyolex), in combinatie met het anti-epilepticum clobazam, komt in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket. Dat meldt het Zorginstituut Nederland (ZIN), dat voor de eerste keer adviseert een stof te vergoeden die voorkomt in medicinale cannabis

Geneesmiddelen 08-07-2022

Bijna 5% studenten gebruikt ADHD-pil voor concentratie

Om beter te kunnen studeren gebruikte bijna één op de twintig studenten het afgelopen jaar ADHD-medicatie zonder recept. Methylfenidaat, (lis)dexamfetamine en modafinil krijgen de studenten vaak via vrienden, familie of andere bekenden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Geneesmiddelen 07-07-2022

Uitgaven dure medicatie stijgen komende jaren met € 1 miljard

Uitgaven aan dure intramurale geneesmiddelen groeien tussen 2021 en 2026 met ongeveer € 1 miljard, gemiddeld 7% per jaar. Nieuwe spécialités en de uitbreiding van het aantal indicaties zijn de belangrijkste oorzaken van deze toename. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Geneesmiddelen 06-07-2022

Kuipers blijft investeren in Goed Gebruik Geneesmiddelen

Onderzoeken en projecten in het kader van Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) van ZonMw dragen bij aan de betaalbaarheid van de zorg en aan passende farmaceutisch zorg. Dat concludeert minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers, die aangeeft te willen blijven investeren in het onderzoeksprogramma.

Algemeen, Geneesmiddelen 05-07-2022

Omeprazol suspensie onder merknaam Pedippi®

IGJ heeft op 15 juni 2022 Curaphar laten weten dat de omeprazol suspensie grondstof syrspend kits niet meer vermarkt mogen worden. De kits zijn in strijd met artikel 40 tweede lid van de Geneesmiddelenwet.

Geneesmiddelen 04-07-2022

Gewrichtspijn en vermoeidheid door nieuwe CGRP-remmers

Patiënten met migraine die de nieuwe CGRP-remmers gebruiken hebben het meeste last van gewrichtspijn en vermoeidheid, bijwerkingen die nog niet in de bijsluiters staan. Patiënten melden ook bekende bijwerkingen als obstipatie en haaruitval, die al in enkele bijsluiters zijn vermeld. Bijwerkingencentrum Lareb ontving 109 meldingen van bijwerkingen bij CGRP-remmers.

Geneesmiddelen PW26 - 23-06-2022

Dreigend tekort Actilyse (alteplase) en Metalyse (tenecteplase)

Door productieproblemen bij de fabrikant en toename van het gebruik dreigt er een wereldwijd tekort aan Actilyse (alteplase) en Metalyse (tenecteplase). Naar verwachting tot begin 2024 levert de fabrikant minder dan gebruikelijk. Dat melden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Geneesmiddelen 21-06-2022

Cellulaire testen voor lymeziekte niet betrouwbaar

Cellulaire testen voor het vaststellen van lymeziekte, sinds enige tijd op de markt, zijn niet betrouwbaar. Met deze testen krijgen te veel mensen onterecht een negatieve of positieve uitslag. Dat blijkt uit de VICTORY-studie van Amsterdam UMC, Radboudumc en het RIVM.

Algemeen, Geneesmiddelen PW25 - 16-06-2022

Document acties

Back to top