Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws 2013

Van Roon benoemd tot hoogleraar klinische farmacotherapie

Eric van Roon, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog in het Medisch Centrum Leeuwarden, is benoemd tot honorair hoogleraar klinische farmacotherapie.

PW Magazine 38, jaar 2013 - 12-09-2013

Verscherpt toezicht Medisch Centrum Westerbuurt beëindigd

De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op de apotheek in het Medisch Centrum Westerbuurt in Venhuizen beëindigd. Het verscherpte toezicht en het bevel voor de huisartsenpraktijk gelden nog wel.

PW Magazine 38, jaar 2013 - 12-09-2013

Resistentie Aspergillus fumigatus in het milieu neemt toe

Het gebruik van triazolen in de landbouw en in consumentenproducten is waarschijnlijk een belangrijke oorzaak voor de toenemende resistentie van de schimmel Aspergillus fumigatus. Dit ontdekte biologe Simone Camps in haar promotieonderzoek aan het UMC St. Radboud.

PW Magazine 37, jaar 2013 - 12-09-2013

Quality by design

De Europese registratieautoriteit EMA en de Amerikaanse registratieautoriteit FDA hebben een gezamenlijk ‘vraag en antwoord’-document gepubliceerd over de conclusies van hun eerste parallelle beoordeling van quality-by-design (QbD) bij aanvragen voor marktautorisatie.

PW Magazine 37, jaar 2013 - 12-09-2013

Bijwerkingen statines opgehelderd

Er is een relatie tussen interindividuele verschillen in statinespiegels en genetische polymorfismen van bepaalde opname- en effluxpompen in de lever.

PW Magazine 37, jaar 2013 - 12-09-2013

H. pylori: zoeken naar beste therapie

Bij de eradicatie van een Helico-bacter pylori-infectie is een tiendaagse sequentiële behandeling met drie verschillende antibiotica en een protonpompremmer effectiever dan een tripeltherapie van zeven en tien, maar niet van veertien dagen. Dat blijkt uit een meta-analyse.

PW Magazine 37, jaar 2013 - 11-09-2013

Nalmefeen voorgedragen voor bijlage 1A

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft VWS-minister Edith Schippers geadviseerd het geneesmiddel nalmefeen (Selincro) op te nemen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

PW Magazine 37, jaar 2013 - 11-09-2013

Bloeddruk: lager niet altijd beter

Ouderen met chronische nierinsufficiëntie hebben de kleinste kans op overlijden bij een systolische bloeddruk (SBP) van 130-159 en een diastolische bloeddruk (DBP) van 70-89 mmHg.

PW Magazine 37, jaar 2013 - 11-09-2013

Neuropathie bij fluorchinolonen

De Amerikaanse registratieautoriteit FDA waarschuwt voor het optreden van mogelijk irreversibele perifere neuropathie bij gebruik van orale of parenterale fluorchinolonen.

PW Magazine 37, jaar 2013 - 10-09-2013

Voorkeur docetaxel bij longkanker

Bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom van het EGFR-wildtype is een tweedelijns behandeling met docetaxel effectiever dan erlotinib.

PW Magazine 37, jaar 2013 - 10-09-2013

Patiëntenzorg wordt steeds complexer

FIP: steeds moeilijker patiënten goed te behandelen

Het wordt in de toekomst om velerlei redenen steeds moeilijker om patiënten goed te behandelen. Die boodschap stond centraal tijdens het 73ste FIP-congres, vorig week in het Ierse Dublin.

PW Magazine 37, jaar 2013 - 09-09-2013

Beste FIP-poster door KNMP en Health Base

De KNMP en Health Base hebben tijdens het FIP-congres een prijs gewonnen voor hun FIP-poster over medisch-farmaceutische beslisregels.

PW Magazine 38, jaar 2013 - 06-09-2013

Radiotherapie: risico maagkanker bij Hodgkin

Vooral probleem bij gelijktijdig gebruik procarbazine

Behandeling met radiotherapie geeft een verhoogd risico op maagkanker bij patiënten die een Hodgkin-lymfoom overleefden. Gelijktijdig gebruik van een hoge dosis van het alkylerende middel procarbazine verhoogt dit risico extra.

PW Magazine 36, jaar 2013 - 06-09-2013

Polypil nuttig, vooral door therapietrouw

Patiënten met cardiovasculaire aandoeningen of een verhoogd risico daarop hebben mogelijk meer baat bij een polypil met daarin aspirine, een statine en twee bloeddrukverlagers, dan bij de standaard preventieve therapie.

PW Magazine 37, jaar 2013 - 05-09-2013

Samenwerking in de strijd tegen hiv in Afrika loont

Onderzoek naar betere behandelingen voor hiv in Afrika blijft nodig. Dat stelt Quirine Fillekes, onderzoeker van de apotheek van het UMC St Radboud te Nijmegen. Haar promotieonderzoek richtte zich vooral op verbetering van de hiv-behandeling bij zwangeren en kinderen in Tanzania, Oeganda en Zambia.

PW Magazine 36, jaar 2013 - 05-09-2013

Variatie Verordening

Sinds 4 augustus 2013 zijn alle via EU-verordening 712/2012 aangebrachte wijzigingen in de Variatie Verordening van kracht. Daarnaast zijn de Classification Guideline en Procedural Guideline vervangen door één nieuw document, de zogenaamde Variation Guidelines.

PW Magazine 36, jaar 2013 - 05-09-2013

Index helpt bij patiëntenonderzoek

Een nieuwe methode, de Medication Regimen Complexity Index (MCRI), helpt bij het vergelijken van patiënten met eenzelfde ziektebeeld.

PW Magazine 36, jaar 2013 - 05-09-2013

Twee ton voor verbetering medicatieveiligheid

De Nierstichting wil de medicatieveiligheid voor patiënten met een slechte nierfunctie verbeteren. Daarom stelt de stichting € 200.000 beschikbaar en nodigt ook apothekers uit hiervoor projectvoorstellen in te dienen.

PW Magazine 37, jaar 2013 - 04-09-2013

Model voorspelt optreden neutropenie

Een belangrijke bijwerking van eribulinemesilaat is neutropenie. Een model kan voorspellen of deze bijwerking zal optreden. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in het Nederlands Kanker Instituut (NKI) en de apotheek van het Slotervaartziekenhuis.

PW Magazine 36, jaar 2013 - 04-09-2013

Diclofenac vermijden bij cardiovasculair risico

Voor het gebruik van diclofenac bevattende geneesmiddelen voor systemisch gebruik geldt een beperking op grond van een advies van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van de EMA.

PW Magazine 36, jaar 2013 - 04-09-2013 1 reactie

Document acties

Back to top