Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Resistentie Aspergillus fumigatus in het milieu neemt toe

PW Magazine 37, jaar 2013 - 12-09-2013
Het gebruik van triazolen in de landbouw en in consumentenproducten is waarschijnlijk een belangrijke oorzaak voor de toenemende resistentie van de schimmel Aspergillus fumigatus. Dit ontdekte biologe Simone Camps in haar promotieonderzoek aan het UMC St. Radboud.

Wat was de aanleiding?

“De afgelopen vijftien jaar is de prevalentie van triazoolresistentie in de schimmel Aspergillus fumigatus enorm toegenomen. Patiënten die lijden aan invasieve aspergillose kan dat fataal worden: 88% komt te overlijden. Ik heb daarom nieuwe resistentiemechanismen onderzocht, om een beter begrip te krijgen van de mechanismen die leiden tot triazoolresistentie en de moleculaire epidemiologie van resistentieontwikkeling.”

Wat zijn de resultaten?

“Uit mijn onderzoek is gebleken dat er twee routes van resistentieontwikkeling bestaan. De eerste is resistentie die ontstaat in de patiënt, door de behandeling met triazolen. Dit komt sporadisch voor. Echter, er zijn ook patiënten waarbij resistente isolaten van Aspergillus fumigatus zijn gekweekt zonder dat zij eerder behandeld zijn met triazolen. Deze resistentie is waarschijnlijk ontstaan in ons milieu. Triazolen worden namelijk veelvuldig gebruikt, onder andere tegen schimmels in gewassen en voor de conservering van voedsel en materialen. In Nederland werden in 1998 voor het eerst patiënten gezien die een resistente schimmel uit de omgeving hadden opgelopen. Daar kwam in 2009 een tweede variant bij.”

Wat betekenen deze resultaten?

“De sterke toename van triazoolresistentie in Aspergillus fumigatus is zorgwekkend. Artsen moeten niet alleen bedacht zijn op resistentie bij patiënten die eerder met triazolen zijn behandeld, maar ook bij patiënten die resistente schimmels uit de omgeving hebben verkregen. Voor deze patiënten is mogelijk een alternatieve therapie nodig, maar welke behandeling hiervoor geschikt is verdient nog nader onderzoek.”

Document acties

Back to top