Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bloeddruk: lager niet altijd beter

PW Magazine 37, jaar 2013 - 11-09-2013
Ouderen met chronische nierinsufficiëntie hebben de kleinste kans op overlijden bij een systolische bloeddruk (SBP) van 130-159 en een diastolische bloeddruk (DBP) van 70-89 mmHg.

Zowel hogere als lagere gecombineerde SBP en DBP gaf een grotere kans op overlijden. [Ann Intern Med. 2013;159(4):233-242]. De populatie bestond uit ruim 650.000 Amerikaanse veteranen. De onderzoekers ontdekten ook dat patiënten met een matig verhoogde SBP in combinatie met een DBP van 70 of hoger een lagere mortaliteit hadden dan patiënten met een ideale SBP met een DBP lager dan 70.

Document acties

Back to top