Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Index helpt bij patiëntenonderzoek

PW Magazine 36, jaar 2013 - 05-09-2013
Een nieuwe methode, de Medication Regimen Complexity Index (MCRI), helpt bij het vergelijken van patiënten met eenzelfde ziektebeeld.

Dat maakt het mogelijk patiënten op te sporen die aan bepaalde interventieprogramma’s kunnen meedoen, zoals reductie van polyfarmacie, bevordering van therapietrouw of risicoreductie.

Onderzoekers uit Colorado (Verenigde Staten) keken naar de invloed van complexiteit van medicatieschema’s op de mate waarop patiënten hun medicatie accepteerden en naar therapietrouw [Clin Ther 2013;35:385-398]. Ze pasten de MCRI toe op geriatrische patiënten met een depressie, hiv-patiënten, diabetespatiënten en mensen met hypertensie.

Document acties

Back to top