Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws 2013

Lansoprazol: lagere AUC bosutinib

Zuurremming met lansoprazol vermindert de absorptie van de tyrosinekinaseremmer bosutinib aanzienlijk.

PW Magazine 36, jaar 2013 - 04-09-2013

Daan Crommelin geëerd met Høst Madsen Medal

Prof. dr. D.J.A. Crommelin heeft tijdens het FIP-congres, dat deze week plaatsvindt in het Ierse Dublin, de Høst Madsen Medal ontvangen. Deze onderscheiding wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een eminente farmaceutische wetenschapsbeoefenaar.

PW Magazine 37, jaar 2013 - 03-09-2013

Panitumumab alleen bij ongemuteerd RAS

Bij gebruik van panitumumab is bepaling van de RAS-status van de tumor nodig.

PW Magazine 36, jaar 2013 - 03-09-2013

Axitinib: alert op interacties

Gelijktijdig gebruik van axitinib en stoffen die inducerend of remmend werken op CYP-enzymen moet worden vermeden. Dat stellen onderzoekers uit San Diego.

PW Magazine 36, jaar 2013 - 03-09-2013

Meldactie NPCF: veel problemen door preferentiebeleid

Het preferentiebeleid leidt bij meer dan de helft van de patiënten tot problemen. Twee derde vindt dat ze vooraf niet voldoende zijn geïnformeerd over de gevolgen. Toch steunt een meerderheid het preferentiebeleid. Dat blijkt uit een meldactie van de patiëntenfederatie NPCF onder 11.000 patiënten.

PW Magazine 36, jaar 2013 - 30-08-2013

Antidepressiva: verhoogd bloedingsrisico na de bevalling

Alle soorten antidepressiva verhogen het risico op ernstig bloedverlies na de bevalling. Dit geldt niet alleen voor SSRI’s.

PW Magazine 36, jaar 2013 - 29-08-2013

NZa: huisarts mag De Thuisapotheek niet negeren

Huisartsengroep Prinsenbeek mag niet langer weigeren patiënten door te verwijzen naar De Thuisapotheek. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt de huisartsen deze verplichting op wegens aanmerkelijke marktmacht.

PW Magazine 36, jaar 2013 - 29-08-2013

Vroege dialoog met registratieautoriteit verbetert innovatie

Farmaceutische bedrijven doen er goed aan al vroeg in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen de dialoog met de registratieautoriteiten aan te gaan. Dat blijkt uit promotieonderzoek van apotheker Michelle Putzeist aan de Universiteit Utrecht.

PW Magazine 35, jaar 2013 - 29-08-2013

ADT: risico acute nierschade

Een genest case-controle-onderzoek geeft aanwijzingen dat androgeendeprivatietherapie (ADT) bij prostaatkanker het risico op acute nierschade verhoogt.

PW Magazine 35, jaar 2013 - 29-08-2013

Training doet antibioticagebruik dalen

Huisartsen schrijven minder antibiotica voor bij luchtweginfecties als zij een online training hebben gevolgd voor het gebruik van een CRP-sneltest, communicatievaardigheden of een combinatie van beide.

PW Magazine 35, jaar 2013 - 28-08-2013

Uitbreiding indicaties

De CHMP heeft ingestemd met uitbreiding van de indicaties van canakinumab, ustekinumab, golimumab, aflibercept, darunavir, eltrombopag en zonisamide.

PW Magazine 35, jaar 2013 - 28-08-2013

Pramipexol niet vroeg inzetten

Vroeg starten met pramipexol vertraagt progressie van de ziekte van Parkinson niet, volgens de PROUD-studie.

PW Magazine 35, jaar 2013 - 28-08-2013

Leveringsprobleem Pedea

Orphan Europe Benelux waarschuwt voor een verwacht leveringsprobleem van het weesgeneesmiddel Pedea (ibuprofen) 5 mg/ml injectievloeistof.

PW Magazine 35, jaar 2013 - 27-08-2013 1 reactie

Multipel myeloom: vroeg behandelen

Patiënten met asymptomatisch multipel myeloom en een hoog risico op progressie hebben baat bij vroege behandeling met lenalidomide en dexamethason.

PW Magazine 35, jaar 2013 - 27-08-2013

Medicatie in de Maas

Een rapport over de kwaliteit van het water uit de Maas baart zorgen. De concentraties van geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen kwamen in 2012 bij ruim 10% van de metingen boven de norm uit.

PW Magazine 36, jaar 2013 - 26-08-2013

Tempo aanmelden LSP moet omhoog

Apothekers kunnen meeliften met griepprikcampagne huisarts

Met een miljoen aanmeldingen voor opt-in lopen artsen en apothekers achter op schema. Maar de doelstelling om 70% van de openbare apotheken dit jaar aan te sluiten op het LSP is nu al bijna gerealiseerd. Apothekers en huisartsen kunnen patiënten ook gezamenlijk om toestemming vragen.

PW Magazine 35, jaar 2013 - 23-08-2013

Uitwisseling labwaarden in Utrecht succesvol getest

Elektronische uitwisseling van labwaarden tussen laboratorium en apotheek is vanaf 1 september 2013 technisch mogelijk via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Een test in de regio Utrecht is onlangs met succes afgerond.

PW Magazine 35, jaar 2013 - 22-08-2013

Nieuw middel biedt hoop bij chronische darmontstekingen

Een experimenteel geneesmiddel, vedolizumab, is mogelijk effectief bij mensen die lijden aan colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn en onvoldoende baat hebben bij de huidige medicatie.

PW Magazine 35, jaar 2013 - 22-08-2013

Verhoogd cholesterol: vooral mannen krijgen hartinfarct

Verhoogde cholesterolspiegels zijn riskanter voor mannen van middelbare leeftijd dan voor vrouwen in dezelfde leeftijd. De kans op een hartinfarct is bij mannen 3,5 maal zo hoog als bij vrouwen.

PW Magazine 35, jaar 2013 - 22-08-2013

Weging baten/risico’s geneesmiddelen onder de loep

De registratieautoriteiten, waaronder het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, bewaken de balans van baten en risico van geneesmiddelen ten tijde van hun toelating tot de markt, maar ook daarna. De vraag is hoe goed zij dat doen. Arna Arnardóttir promoveerde op onderzoek hiernaar bij het UMC Groningen.

PW Magazine 34, jaar 2013 - 22-08-2013

Document acties

Back to top