Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Beste FIP-poster door KNMP en Health Base

PW Magazine 38, jaar 2013 - 06-09-2013
De KNMP en Health Base hebben tijdens het FIP-congres een prijs gewonnen voor hun FIP-poster over medisch-farmaceutische beslisregels.

De KNMP en Health Base ontvingen de ‘Award for most outstanding medicines and health information poster’ tijdens het FIP-congres dat nu plaatsvindt in Dublin. De jury sprak haar waardering uit voor de innovativiteit en het vele werk dat zij hebben verzet voor het poster ‘Evidence-based clinical rules in The Netherlands’. De prijs is toegekend door de sectie Pharmacy Information van de FIP.

De KNMP en Health Base werken samen met een multidisciplinaire expertgroep aan de ontwikkeling van medisch-farmaceutische beslisregels (MFB’s). MFB’s zorgen voor een verbetering van de huidige medicatiebewaking en -begeleiding door apothekers. MFB’s kunnen situaties met een hoog risico eerder signaleren en irrelevante signalen van de huidige medicatiebewaking juist wegfilteren.

Document acties

Back to top