Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Voorkeur docetaxel bij longkanker

PW Magazine 37, jaar 2013 - 10-09-2013
Bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom van het EGFR-wildtype is een tweedelijns behandeling met docetaxel effectiever dan erlotinib.

222 patiënten met dit type kanker die reeds platinabevattende chemotherapie hadden gehad, werden gerandomiseerd naar behandeling met erlotinib (oraal 150 mg/dag) of docetaxal (i.v. 75 mg/m2 iedere 21 dagen of 35 mg/m2 op dag 1, 8 en 15 per 28 dagen). De mediane overleving was 8,2 maanden in de docetaxelgroep en 5,4 maanden in de erlotinibgroep (hazard ratio 0,73). De mediane progressievrije overleving was 2,9 maanden met docetaxel en 2,4 maanden met erlotinib (HR 0,71) [Lancet Oncology, epub 22 juli 2013].

Document acties

Back to top