Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bijwerkingen statines opgehelderd

PW Magazine 37, jaar 2013 - 12-09-2013
Er is een relatie tussen interindividuele verschillen in statinespiegels en genetische polymorfismen van bepaalde opname- en effluxpompen in de lever.

Canadese onderzoekers keken bij 299 gebruikers van atorvastatine of rosuvastatine welke klinische en genetische variabelen samenhingen met de statineconcentratie. Bij rosuvastatine was dit geassocieerd met polymorfismen van de transporteiwitten SLCO1B1 en ABCG2. Atorvastatine had een relatie met SLCO1B1 en 4β-hydroxycholesterol, een marker voor CYP3A4-activiteit. [Circulation: Cardiovascular Genetics. 2013;6:400-408]

Document acties

Back to top