Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws 2013

Risico op acute hartdood alleen bij hoge dosis domperidon

Alleen bij een domperidondosis van meer dan 30 mg per dag is het risico op acute hartdood verhoogd.

PW Magazine 45, jaar 2013 - 31-10-2013

Plaats SGLT2-remmers nog onduidelijk

Natriumglucose-cotransporter 2 (SGLT2)-remmers zijn even effectief als andere orale antidiabetica op kortetermijnuitkomsten. De effectiviteit en veiligheid op langere termijn verdienen nog nader onderzoek. Dat blijkt uit een systematische review en meta-analyse.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 31-10-2013

Insulineresistentie ontstaat al bij lage dosis prednisolon

Kortdurend gebruik van een lage dosering prednisolon vermindert al de gevoeligheid van de lever en het vetweefsel voor insuline. Dat blijkt uit onderzoek van arts-onderzoeker Myrte Brands, waarop zij onlangs promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 31-10-2013

Insuline: niet driemaal per week

Insuline degludec, een nieuwe basale insuline met een werkingsduur van minimaal 42 uur, is in een dosisschema van driemaal per week inferieur aan tweemaal-daagse toediening van insuline glargine.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 30-10-2013

Zorgen over SU-derivaten

Twee studies die in september gepresenteerd zijn op het EASD-congres wijzen op een verhoogde mortaliteit door gebruik van sulfonylureumderivaten.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 30-10-2013

Insuline daalt met nierfunctie

De insulinebehoefte van diabetespatiënten verandert bij een verminderde nierfunctie. De invloed hiervan verschilt per type insuline, zo blijkt uit observationeel onderzoek onder 346 patiënten met diabetes type 1.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 30-10-2013

Nieuwe brancheorganisatie in de eerste lijn

De Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) en de Landelijke Organisatie voor Ketenzorg (LOK) vormen met ingang van 1 januari 2014 een nieuwe vereniging. De naam wordt eind november bekendgemaakt.

PW Magazine 45, jaar 2013 - 28-10-2013

Huisarts Tuitjenhorn gaf extreme dosis morfine

Hoge dosis alleen bij acuut verstikkingsgevaaar

Verlichting van benauwdheid in de terminale fase gebeurt met een lage dosering morfine en niet met een hoge dosering - 1000 mg - zoals huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn deed. De hoge dosering is alleen geïndiceerd bij acuut verstikkingsgevaar, dat zelden voorkomt. Uit het inmiddels vrijgegeven rapport van de IGZ blijkt dat de huisarts opzettelijk normoverschrijdend heeft gehandeld.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 28-10-2013 4 reacties

Reumapatiënten krijgen goede uitleg in de apotheek

33% van de reumapatiënten vindt dat zij goede uitleg krijgen in de apotheek over hun medicatie. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim negenhonderd leden van het Reumafonds Panel. Verder haalt 51% graag persoonlijk zijn geneesmiddelen op, bij voorkeur (42%) in de buurt. 22% geeft aan dat de apotheker invloed heeft op de therapietrouw.

PW Magazine 43, jaar 2013 - 25-10-2013

Kring-apotheek kiest voor Europees Alphega Pharmacy

Apotheekformule Kring-apotheek sluit zich aan bij Alphega Pharmacy, een netwerk met zesduizend zelfstandige apotheken in acht Europese landen. Alliance Healthcare Nederland blijft de groothandel van de tweehonderd franchise Kring-apotheken. Vanaf begin volgend jaar worden de apotheken omgebouwd tot Alphega-apotheken.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 25-10-2013 1 reactie

Mogelijk meer sterfgevallen door Diane-35

Zeker 27 vrouwen in Nederland zijn mogelijk overleden aan de bijwerkingen van de anti-acnemiddel Diane-35.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 24-10-2013

Lichamelijke gezondheid belangrijk in psychiatrie

De apotheker moet de voorschrijver informeren als een patiënt met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) zijn medicatie niet volgens voorschrift ophaalt. Dit is een van de aanbevelingen van Fenneke van Hasselt, promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen.

PW Magazine 43, jaar 2013 - 24-10-2013

Vijf toelatingen en twee herbeoordelingen

Viif geneesmiddelen zijn tot de markt toegelaten. Twee oude middelen gaan opnieuw onder het vergrootglas.

PW Magazine 43, jaar 2013 - 24-10-2013

Minder doden dabigatranbloeding

Bloedingen door dabigatran lijken minder vaak fataal af te lopen dan bloedingen door warfarinegebruik: 9,1% versus 13,0%, ondanks het feit dat een specifiek antidotum voor dabigatran ontbreekt.

PW Magazine 43, jaar 2013 - 24-10-2013 1 reactie

Afvallen kan met pro- en antibiotica

Antibiotica en probiotica worden op grote schaal gebruikt als groeibevorderaar bij dieren, maar kunnen ook worden toegepast om af te vallen. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit in Marseille in een review in The Lancet.

PW Magazine 43, jaar 2013 - 23-10-2013

Zwangerschapspreventieprogramma pomalidomide

Het wetenschappelijk comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP) heeft samen met de registratiehouder Celgene in Utrecht een schrijven opgesteld voor een zwangerschapspreventieprogramma voor gebruikers van het middel Imnovid (pomalidomide).

PW Magazine 43, jaar 2013 - 23-10-2013

Alogliptine veilig voor het hart

Alogliptine geeft geen verhoogd risico op acuut coronair syndroom (ACS).

PW Magazine 43, jaar 2013 - 23-10-2013

Lareb volgt griepprik

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb gaat in ruim tachtig huisartsenpraktijken het beloop van bijwerkingen na een griepprik volgen.

PW Magazine 43, jaar 2013 - 22-10-2013

Zwarte driehoek staat voor veiligheid

Bijwerkingen van nieuwe geneesmiddelen moeten beter en sneller bekend worden. Om die reden zal vanaf eind 2013 op de bijsluiters van een aantal geneesmiddelen een omgekeerde zwarte driehoek afgebeeld worden.

PW Magazine 43, jaar 2013 - 22-10-2013

Uitkomst bloeddrukverlagers gelijk

Verschillende klassen bloeddrukverlagers geven bij een matige nierfunctiestoornis een gelijke cardiovasculaire risicoreductie. Dat is de uitkomst van een meta-analyse, uitgevoerd aan de Universiteit van Sydney [BMJ 2013;347 Oct 3 online].

PW Magazine 43, jaar 2013 - 22-10-2013

Document acties

Back to top