Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Neuropathie bij fluorchinolonen

PW Magazine 37, jaar 2013 - 10-09-2013
De Amerikaanse registratieautoriteit FDA waarschuwt voor het optreden van mogelijk irreversibele perifere neuropathie bij gebruik van orale of parenterale fluorchinolonen.

De productinformatie moet door fabrikanten worden aangepast om patiënten te wijzen op mogelijke symptomen van perifere neuropathie. Indien deze zich voordoen moet de patiënt direct een arts waarschuwen en stoppen met het gebruik van het middel, tenzij het voordeel van de behandeling niet opweegt tegen de bijwerkingen.

Document acties

Back to top