Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Patiëntenzorg wordt steeds complexer

FIP: steeds moeilijker patiënten goed te behandelen

PW Magazine 37, jaar 2013 - 09-09-2013
Het wordt in de toekomst om velerlei redenen steeds moeilijker om patiënten goed te behandelen. Die boodschap stond centraal tijdens het 73ste FIP-congres, vorig week in het Ierse Dublin.
Patiëntenzorg wordt steeds complexer

Het voorschrijven van medicatie voor patiënten op individueel niveau ondervindt nog veel problemen. Dat komt door de toenemende complexiteit van patiënten, een probleem dat overal in de wereld speelt, zei de Ierse minister van Volksgezondheid James Reilly bij de opening van het 73ste FIP-wereldcongres in Dublin. Reilly en andere sprekers op het FIP noemden een reeks oorzaken voor de toenemende ingewikkeldheid die een goede persoonlijke medicatie moeilijker maakt. Zo zorgt de langere levensduur voor een hogere ziektelast met in de laatste levensjaren multigebruik van medicatie. Communicatie over ziekte met patiënten met bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer maakt het nóg moeilijker hen te behandelen.

Culturele verschillen

Emigratie en immigratie veroorzaken niet alleen grotere culturele verschillen over omgaan met ziekte en geneesmiddelen. Complicerend is ook dat medicatie bij mensen met andere genotypes sneller, langzamer of niet aanslaan. Door de vermenging van culturen wordt het voor wetenschappers en apothekers ook moeilijker in te schatten hoe een bepaald geneesmiddel voor een specifieke bevolkingsgroep uitwerkt.

Een andere oorzaak van de toenemende complexiteit is het grote aantal onderzoeksmethoden en databases. Ze zijn niet allemaal betrouwbaar en vervuilen een juiste analyse, vertelde hoogleraar Abraham Hartzema van de Amerikaanse universiteit van Florida.

Apothekersassistenten

De eerste twee dagen van het FIP-congres stonden de apothekersassistenten centraal. Hun rol en opleiding verschilt van land tot land, ook binnen de Europese Unie, bleek uit onderzoek (met hulp van de KNMP) van Sandra de Boer.

Verder presenteerde de FIP aanbevelingen voor de aanpak van medicijnentekorten. Het gaat daarbij meestal om medicatie voor kanker, cardiovasculaire aandoeningen en ziekten aan het centraal zenuwstelsel.

De organisatie wil dat de industrie een sneller en completer inzicht geeft in de (aankomende) tekorten en dat ze de logistiek verbetert om de tekorten zo beperkt mogelijk te houden. Ook moeten overheden zorgen voor redelijke vergoedingen, waardoor het voor farmaceutische bedrijven aantrekkelijk blijft medicijnen te leveren.

De Ierse minister Reilly kondigde op het congres, dat werd bezocht door drieduizend mensen uit 107 landen, aan dat zijn land volgend jaar een preferentiebeleid introduceert dat in veel opzichten lijkt op dat van Nederland. Plan is om van voorlopig twintig veelgebruikte middelen alleen de generieke versies te vergoeden.

Document acties

Back to top