Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Samenwerking in de strijd tegen hiv in Afrika loont

PW Magazine 36, jaar 2013 - 05-09-2013
Onderzoek naar betere behandelingen voor hiv in Afrika blijft nodig. Dat stelt Quirine Fillekes, onderzoeker van de apotheek van het UMC St Radboud te Nijmegen. Haar promotieonderzoek richtte zich vooral op verbetering van de hiv-behandeling bij zwangeren en kinderen in Tanzania, Oeganda en Zambia.

Wat was de aanleiding voor de studie?

“68% van alle mensen met hiv leeft in het gebied in Afrika ten zuiden van de Sahara. Helaas zijn hiv-geneesmiddelen niet overal beschikbaar. Vanaf 2002 zijn er in Afrika grootschalige hiv-behandelprogramma’s gestart om de antiretrovirale combinatietherapie in snel tempo beschikbaar te maken.”

“Er is grote vooruitgang geboekt, maar nog altijd krijgt de helft van de mensen, zoals ook zwangere vrouwen, geen behandeling. Voor kinderen is de beschikbaarheid van hiv-geneesmiddelen nog lager: in 2011 werd slechts 28% behandeld, mede omdat geen kindvriendelijke toedieningsvormen beschikbaar zijn.”

Wat heeft u onderzocht en gevonden?

“Het eerste deel van mijn proefschrift beschrijft onderzoek naar simpele en betaalbare methoden voor de preventie van de moeder-op-kind-overdracht van hiv. Zo is het effect van een enzyminductor onderzocht bij een eenmalige dosering nevirapine in Afrikaanse zwangere vrouwen. De eliminatiehalfwaardetijd van nevirapine neemt af en daarmee kan nevirapineresistentie mogelijk worden voorkomen door de hogere bloedspiegels. Het tweede deel beschrijft de verbetering van hiv-behandeling bij kinderen in ontwikkelingslanden. Nieuwe, betaalbare en geschiktere hiv-geneesmiddelen zijn geëvalueerd en de doseringsrichtlijnen van de WHO voor kinderen zijn gevalideerd.”

Wat betekent dit voor de praktijk?

“Naast betere en meer geschikte hiv-behandelingen voor deze kwetsbare groep mensen en goede doseringsrichtlijnen voor kinderen, hebben we de mogelijkheden voor uitvoering van vervolgonderzoek in Afrika uitgebreid.”

Document acties

Back to top