Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nalmefeen voorgedragen voor bijlage 1A

PW Magazine 37, jaar 2013 - 11-09-2013
Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft VWS-minister Edith Schippers geadviseerd het geneesmiddel nalmefeen (Selincro) op te nemen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Nalmefeen is een opioïde-receptorantagonist en is bedoeld voor de reductie van alcoholconsumptie bij patiënten met een alcoholafhankelijkheid en een hoog risico op drankgebruik, zonder lichamelijke onthoudingssymptomen en die geen onmiddellijke detoxificatie vereisen. Nalmefeen wordt ‘zo nodig’ gebruikt op elke dag dat de patiënt een risico op het drinken van alcohol voorziet. Bij een behandeling van 3-6 maanden, in combinatie met psychosociale ondersteuning, vermindert nalmefeen de alcoholconsumptie met gemiddeld één standaardglas per dag. Het CVZ concludeert dat nalmefeen een gelijke therapeutische waarde heeft als naltrexon en adviseert opname in het GVS op bijlage 1A in een cluster met naltrexon.

Document acties

Back to top