Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Twee ton voor verbetering medicatieveiligheid

PW Magazine 37, jaar 2013 - 04-09-2013
De Nierstichting wil de medicatieveiligheid voor patiënten met een slechte nierfunctie verbeteren. Daarom stelt de stichting € 200.000 beschikbaar en nodigt ook apothekers uit hiervoor projectvoorstellen in te dienen.

Zorgverleners in de eerste en tweede lijn kunnen projectvoorstellen indienen bij de Nierstichting. De projecten moeten de medicatieveiligheid verbeteren voor patiënten met een verminderde nierfunctie of met een verhoogd risico daarop. De Nierstichting financiert tien projecten van maximaal € 20.000 euro per project.

Een project dat de medicatieveiligheid verbetert moet concreet en direct toepasbaar zijn. Ook is het mogelijk een projectvoorstel in te dienen voor een bestaand initiatief dat ondersteuning nodig heeft voor verdere professionalisering of een grootschaliger uitvoering. Een multidisciplinaire samenwerking tussen bijvoorbeeld apothekers en huisartsen heeft de nadrukkelijke voorkeur van de Nierstichting. Wetenschappelijk onderzoek komt niet in aanmerking voor de subsidie.

Aanvragen kunnen ingediend worden bij de Nierstichting tot uiterlijk 27 oktober 2013. Een subsidie van maximaal € 20.000 is voor een richtperiode van een jaar, met een uitloop naar maximaal twee jaar.

Met deze subsidie wil de Nierstichting de vroege opsporing van nierschade verbeteren en verdere schade voorkomen. Volgens de stichting zijn patiënten vaak onbekend met het belang van de nierfunctie bij medicijngebruik. Maar ook zorgverleners zouden onvoldoende kennis hebben over de relatie tussen nierfunctie en geneesmiddelen. Bovendien zijn de nierfunctiewaarden van risicopatiënten volgens de stichting vaak niet bekend bij alle betrokken zorgverleners.

Document acties

Back to top