Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Verscherpt toezicht Medisch Centrum Westerbuurt beëindigd

PW Magazine 38, jaar 2013 - 12-09-2013
De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op de apotheek in het Medisch Centrum Westerbuurt in Venhuizen beëindigd. Het verscherpte toezicht en het bevel voor de huisartsenpraktijk gelden nog wel.

Medisch Centrum Westerbuurt moest maatregelen nemen om de geconstateerde risico’s voor de medicatieveiligheid in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk op te lossen of te verbeteren. Dat hield onder andere in dat er actuele medicatiedossiers moesten komen, een verantwoorde opslag van koelkastartikelen, een adequate controle op medicatie en een instructie voor het omgaan met risicovolle geneesmiddelen.

Het verscherpt toezicht is op 12 juli 2013 opgeheven omdat naar het oordeel van de Inspectie nu geen grote risico’s meer in het apotheekdeel van de huisartsenpraktijk aanwezig zijn.

Het verscherpte toezicht en het bevel voor de huisartsenpraktijk van Medisch Centrum Westerbuurt gelden nog wel. De Inspectie stelde in maart vast dat in de huisartsenpraktijk hygiënevoorschriften onvoldoende werden nageleefd. Eén van de mankementen die de IGZ constateerde was dat wegwerpnaalden en -spuiten gewoon werden hergebruikt door ze opnieuw te steriliseren. Vanwege het acute gevaar voor de patiëntveiligheid legde de Inspectie een bevel op.

Document acties

Back to top