Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws 2013

Apothekers dagen Achmea voor rechter

‘Zorgverzekeraar legt risico’s prijsstijgingen bij apothekers’

Twintig Amsterdamse apothekers spannen een kort geding aan tegen Achmea vanwege de Achmea Geneesmiddelen Prijs. De apothekers eisen dat de zorgverzekeraar met terugwerkende kracht stopt met deze eigen prijslijst. Ze zeggen hierdoor verliezen te lijden tot enkele tienduizenden euro’s per jaar per apotheek.

PW Magazine 43, jaar 2013 - 21-10-2013 3 reacties

IVM: 360 extra maagbloedingen na beperking vergoeding

Na de beperking van de vergoeding van maagbeschermers is het aantal maagbloedingen vorig jaar met 16% gestegen. 2595 gebruikers van ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID's zoals ibuprofen en diclofenac) kregen in 2012 een maagbloeding omdat ze geen maagbescherming gebruikten, zo staat in een rapport van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). In 2011 waren dat er nog 2235. Minister Schippers heeft aangekondigd begin volgend jaar een onderzoek te starten naar ziekenhuisopnames als gevolg van medicijngebruik.

PW Magazine 43, jaar 2013 - 17-10-2013 1 reactie

Medicijnjournaal over nieuwe geneesmiddelen

Het Instituut voor verantwoord medicijngebruik (IVM) is een maandelijks audiovisueel journaal gestart over geneesmiddelen. Het Medicijnjournaal praat huisartsen en apothekers in ongeveer tien minuten bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van nieuwe medicatie.

PW Magazine 43, jaar 2013 - 17-10-2013

PRAC wil combinatie-anticonceptiva handhaven

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) vindt dat de voordelen van anticonceptieve combinatieprepraten opwegen tegen het risico op trombose. Er is daarom geen reden om te stoppen met deze hormonale anticonceptiva.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 15-10-2013

Dried blood spot bevordert onderzoek bij kinderen

Farmaceutisch bedrijf Basic Pharma Interdos gaat samen met Dried Blood Spot Laboratory (DBSL) grootschalig een analysemethode in de markt zetten die geneesmiddelonderzoek bij kinderen eenvoudiger en goedkoper maakt. “Farmaceutische industrieën hebben nu geen excuus meer om geneesmiddelenonderzoek bij kinderen niet uit te voeren.”

PW Magazine 42, jaar 2013 - 10-10-2013

‘Zorgverlener van de toekomst is coach’

In de zorg van de toekomst heeft de zorgprofessional de rol van coach. Samen met de patiënt werkt hij aan het behoud van gezondheid en de preventie van ziekte. Dat is de gezamenlijke toekomstvisie van de nieuwe generatie jonge zorgverleners. Dinsdag 8 oktober overhandigden zij in de Glazen Zaal in Den Haag hun visiedocument Coach, Cure & Care 2025 aan minister Schippers.

PW Magazine 42, jaar 2013 - 09-10-2013 1 reactie

'Schippers wil dat apothekers de wijk ingaan'

Marleen Barth is hoopvol over akkoord met minister

VWS-minister Edith Schippers wil dat apothekers achter de balie vandaan komen en de wijk ingaan. Maar dan moet daar wel een solide bekostiging voor zijn. Dat vertelde Marleen Barth, beoogd KNMP-vicevoorzitter, tijdens het KNMP Congres in de Jaarbeurs. “De minister is bereid goede afspraken te maken met apothekers.”

PW Magazine 42, jaar 2013 - 09-10-2013

KNMP onderscheidt Dick Tromp en StatusScoop

Apotheker dr. Dick Tromp is onderscheiden met de KNMP-erepenning. KNMP-voorzitter Rik van der Meer reikte hem de erepenning uit tijdens het KNMP Congres op 8 oktober.

PW Magazine 42, jaar 2013 - 08-10-2013

Apotheek Schiemond drie dagen dicht

Apotheek Schiemond in Rotterdam is tussen 23 en 26 september op bevel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gesloten geweest.

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 04-10-2013

Neuropathische pijn: oude middelen, nieuwe inzichten

Een korte variant van het molecuul epoëtine heeft een vergelijkbaar effect op neuropathische pijn als ketamine. Dit effect komt op een andere manier tot stand dan tot nu toe werd gedacht, ontdekte onderzoeker Maarten Swartjes van het LUMC. Drie vragen aan Swartjes.

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 03-10-2013

Herbeoordeling lactatieremmer bromocriptine

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee start een nieuwe herbeoordeling naar het gebruik van bromocriptine voor het voorkomen of onderdrukken van de melkproductie bij vrouwen na de bevalling.

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 03-10-2013

Vitamine D voorkomt oorinfectie

Kinderen met lage vitamine D-spiegels en terugkerende oorinfecties hebben mogelijk baat bij vitamine D-suppletie.

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 03-10-2013

Artritis psoriatica: ustekinumab helpt

Het monoklonale antilichaam ustekinumab verbetert de symptomen van artritis psoriatica. Dat blijkt uit de placebogecontroleerde PSUMMIT 1-studie.

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 02-10-2013

Voorlopig geen Numeta G13%E

Na herbeoordeling is de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) tot de aanbeveling gekomen dat de handelsvergunning van Numeta G13%E emulsie voor infusie wordt geschorst.

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 02-10-2013

Statines voorkomen dementie

Het gebruik van statines is geassocieerd met een verminderd risico op dementie.

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 02-10-2013

Voorzorgen bij NOAC's in acht nemen

Niet alle voorschrijvers zijn voldoende op de hoogte van de voorzorgsmaatregelen om het risico op bloedingen te beperken bij gebruik van de nieuwe orale anticoagulantia apixaban (Eliquis), dabigatran etexilaat (Pradaxa) en rivaroxaban (Xarelto).

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 01-10-2013

Weeënremmers slechts intraveneus

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) beveelt aan kortwerkende bèta-agonisten in orale of rectale vorm niet langer toe te passen bij verloskundige indicaties.

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 01-10-2013

Tiotropium Respimat toch veilig

Tiotropium toegediend met de Respimat-inhalator geeft geen groter risico op overlijden dan toediening via de HandiHaler-poederinhalator.

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 01-10-2013

‘Meeste verspilling in zorg bij geneesmiddelen'

Rapport minister Schippers aan Tweede Kamer

Een op de drie meldingen over verspilling in de zorg betreft genees- en hulpmiddelen. Dat blijkt uit een rapportage die minister Schippers van Volksgezondheid vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 27-09-2013 2 reacties

Zeldzame, dodelijke huidreacties bij sunitinib

Geneesmiddelautoriteiten in Canada hebben een waarschuwing gegeven over zeldzame maar ernstige huidreacties bij sunitinib. Sommige daarvan hadden een fatale afloop.

PW Magazine 39, jaar 2013 - 27-09-2013

Document acties

Back to top