Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws 2014

Mepolizumab: minder astma-exacerbaties

Een humaan monoklonaal antilichaam, mepoluzimab, verlaagt het aantal exacerbaties en verbetert de kwaliteit van leven bij patiënten met ernstige eosinofiele astma.

PW Magazine 39, jaar 2014 - 24-09-2014

Bupropion + naltrexon voor overgewicht

De FDA heeft de combinatie bupropion/naltrexon (Contrave) goedgekeurd voor de behandeling van obesitas als aanvulling op een gewichtbeperkend dieet en fysieke activiteit. Contrave komt op de markt als tabletten met gereguleerde afgifte. In Europa wacht het middel nog op goedkeuring.

PW Magazine 39, jaar 2014 - 24-09-2014

Universiteit vraagt niet naar nevenfuncties

De Universiteit Utrecht stelde onlangs de promotie uit van neuropsycholoog Jos Bloemers op de ‘vrouwenlustpil’ omdat enkele betrokkenen verbonden zijn aan Emotional Brain, het bedrijf dat deze pil ontwikkelt.

PW Magazine 39, jaar 2014 - 24-09-2014

PPI’s: intermitteren werkt

Intermitterende behandeling met protonpompremmers (PPI’s) – oraal of intraveneus – helpt na een endoscopische ingreep net zo goed om nieuwe ulcusbloedingen te voorkomen als de intraveneuze bolus plus continue infusie die nu gangbaar is.

PW Magazine 39, jaar 2014 - 23-09-2014

Risico agomelatine terugdringen

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van het EMA heeft de reguliere periodieke veiligheidsbeoordeling (Periodic Safety Update Report; PSUR) van agomelatine (Valdoxan) afgerond. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van depressieve episoden bij volwassenen.

PW Magazine 39, jaar 2014 - 23-09-2014

KNAW: schaf dierproeven af bij biologicals

Bij biologicals zijn proeven met niet-humane primaten (NHP’s) niet langer nodig. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit geen extra informatie over de veiligheid van deze geneesmiddelen oplevert.

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 22-09-2014

GSK krijgt boete van € 380 miljoen voor fraude China

De rechtbank in de Chinese provincie Hunan heeft het Britse farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline (GSK) vanwege omkoping beboet met € 380 miljoen. Volgens de rechtbank heeft GSK op duidelijke wijze de Chinese wet geschonden “door mensen om te kopen met als doel oneerlijke handelsvoordelen te behalen”. De verantwoordelijke directeur van GSK-China, Mark Reilly, krijgt een celstraf van drie jaar.

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 19-09-2014

Schippers prijst apothekers om aanpak medicijnentekorten

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid erkent dat apothekers “een buitensporige verhoging van de werklast” ervaren door het hoge aantal geneesmiddelentekorten. “Dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de overige dienstverlening van de apothekers”, aldus Schippers. Ze kondigt maatregelen aan om de tekorten terug te dringen.

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 19-09-2014

Zicht op ebolavaccin

Een experimenteel vaccin tegen ebola is effectief bij makaken, zo blijkt uit onderzoek dat wetenschappers van het Amerikaanse leger en het Italiaans-Zwitserse bedrijf Okarios uitvoerden.

PW Magazine 38, jaar 2014 - 18-09-2014

Indicatie basiliximab aangescherpt

Het CBG wijst erop dat basiliximab (Simulect) niet mag worden gebruikt buiten de goedgekeurde indicatie. Dit geneesmiddel is alleen geïndiceerd voor de preventie van acute orgaanrejectie bij de novo allogene niertransplantaties bij volwassenen en pediatrische patiënten (1 tot 17 jaar).

PW Magazine 38, jaar 2014 - 18-09-2014

Hoger beroep VPHuisartsen in zaak LSP

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) tekent hoger beroep aan tegen de uitspraak van de Utrechtse rechtbank, in juli dit jaar, over de rechtmatigheid van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dat hebben deze huisartsen vorige week besloten.

PW Magazine 38, jaar 2014 - 17-09-2014

NHG: vitamine B12-tekort

Omdat steeds meer mensen hun huisarts vragen stellen over vitamine B12-tekort, heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hierover een nieuw standpunt opgesteld.

PW Magazine 38, jaar 2014 - 17-09-2014

Pil voorschrijven

Verloskundigen zijn per 1 september 2014 bevoegd om in de kraamperiode de anticonceptiepil of het spiraaltje voor te schrijven.

PW Magazine 38, jaar 2014 - 16-09-2014

Medicijnuitgaven dalen met € 150 miljoen extra

Miljoenennota: meer besparingen dan verwacht

De uitgaven voor geneesmiddelen dalen de komende jaren verder. In de begroting voor 2015, die vorige week op Prinsjesdag werd gepresenteerd, schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid dat deze uitgaven vanaf 2015 structureel met € 75 miljoen extra per jaar zullen dalen en vanaf 2017 met nog eens structureel € 75 miljoen per jaar.

PW Magazine 39, jaar 2014 - 16-09-2014 1 reactie

Benzodiazepinen: verhoogd risico alzheimer

Benzodiazepinegebruik geeft een grotere kans op de ziekte van Alzheimer. Dit risico is afhankelijk van de gebruiksduur. Dat blijkt uit een case-controlstudie, uitgevoerd door Franse en Canadese onderzoekers.

PW Magazine 38, jaar 2014 - 12-09-2014

Achmea koopt dure geneesmiddelen in

Achmea is samen met zestien ziekenhuizen gestart met de inkoop van dure geneesmiddelen. Volgens de zorgverzekeraar is de inkoopactie geen opmaat naar een preferentiebeleid. “De arts kiest te allen tijde het geneesmiddel.”

PW Magazine 38, jaar 2014 - 12-09-2014 1 reactie

Vaccin griepvarianten

Amerikaanse onderzoekers hebben een vaccin ontdekt dat mogelijk immuniteit geeft tegen alle stammen van het influenzavirus, zo blijkt uit een publicatie in Proceedings of the National Academy of Sciences.

PW Magazine 37, jaar 2014 - 11-09-2014

Bloeddruk: zelfmonitoring

Zelfmonitoring leidt bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico tot een betere bloeddrukcontrole dan gebruikelijke zorg.

PW Magazine 37, jaar 2014 - 11-09-2014

Ziekenhuisapotheken bundelen krachten

Met de oprichting van het Academisch Centrum voor Specialistische Farmaceutische Zorg borgen de apothekers van het Radboudumc en het Maastricht UMC een intensieve samenwerking. Dat hebben de besturen van de ziekenhuizen vorige week bekendgemaakt.

PW Magazine 37, jaar 2014 - 11-09-2014

Epoëtine beschermt prematuren

Te vroeg geboren baby’s hebben minder kans op hersenschade als ze binnen 42 uur na de geboorte worden behandeld met een hoge dosis erytropoëtine.

PW Magazine 37, jaar 2014 - 11-09-2014

Document acties

Back to top