Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicijnuitgaven dalen met € 150 miljoen extra

Miljoenennota: meer besparingen dan verwacht

PW Magazine 39, jaar 2014 - 16-09-2014
De uitgaven voor geneesmiddelen dalen de komende jaren verder. In de begroting voor 2015, die vorige week op Prinsjesdag werd gepresenteerd, schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid dat deze uitgaven vanaf 2015 structureel met € 75 miljoen extra per jaar zullen dalen en vanaf 2017 met nog eens structureel € 75 miljoen per jaar.
Medicijnuitgaven dalen met € 150 miljoen extra

De kostenbesparing voor geneesmiddelen komt niet tot stand door nieuwe maatregelen, maar door eerder afgesloten convenanten, doorwerking van het preferentiebeleid (aflopen patenten), de vrij onderhandelbare tarieven voor apotheken en scherp inkoopbeleid van zorgverzekeraars. De besparingen blijken nog groter uit te vallen dan het kabinet twee jaar geleden had verwacht: € 611 miljoen meer dan de prognoses uit 2013.

Bezuinigingen

Mede door de gedaalde uitgaven voor geneesmiddelen zijn de zorgkosten dit jaar minder dan begroot. “We voorzien voor 2015 geen aanvullende bezuinigingsmaatregelen”, aldus Schippers in haar begroting voor 2015. Dat jaar dalen voor het eerst de collectieve uitgaven in de zorg, naar € 71,3 miljard. Een deel van de dalende uitgaven komt door het programma Verspilling, waarvoor vijftig partijen samenwerken om onder meer ongebruikte medicijnen opnieuw uit te geven.

In de Macro Economische Verkenning 2015 stelt het Centraal Planbureau dat de collectieve zorguitgaven volgend jaar dalen naar 9,9% van het BBP. De groei van de zorguitgaven neemt af van 2,5% dit jaar tot 1,15% volgend jaar. Het kabinet bespaart ook veel geld (€ 1,4 miljard) door de hervormingen in de langdurige zorg.

Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor ouderen en gehandicapten. De zorgverzekeraars dragen zorg voor de thuisverpleging. Deze operatie zal naar verwachting van het kabinet op termijn structureel € 2,3 miljard per jaar besparen en ouderen blijven langer dan nu zelfstandig wonen.

In de begroting 2015 staat ook dat Schippers zich de komende jaren sterk inzet voor een snellere toelating van geneesmiddelen voor patiënten. Ze vindt dat de regulering rond de markttoelating de laatste jaren te veel is toegenomen “waardoor patiënten (te) lang moeten wachten op nieuwe geneesmiddelen”, schrijft de minister. “Hiervoor is een aanpak op Europees niveau nodig. Wij willen ons hiervoor hard maken tijdens het EU-voorzitterschap van Nederland in de eerste helft van 2016.”

Apotheker uit eigen risico

In een reactie op de VWS-begroting voor 2015 pleit de KNMP voor het uit het eigen risico halen van de begeleiding door apothekers bij het medicijngebruik van patiënten. Zeker nu het kabinet het verplichte eigen risico volgend jaar wil verhogen van € 360 naar € 375.

De KNMP vindt dat er, mede door de inzet van apothekers, grote financiële besparingen zijn gerealiseerd. Desondanks merken apothekers vaker dat met name patiënten met een laag inkomen en chronisch patiënten de zorg door de apotheker mijden vanwege de hoge eigen bijdrage. “Patiënten vinden het onbegrijpelijk dat huisartsenzorg niet in het eigen risico valt en de apothekerszorg wél”, aldus de KNMP.

Document acties

Reacties

27-09-2014 18:27
D.T. Hendriksz zegt:

Wellicht heeft de KNMP niet in de gaten hoe het systeem in elkaar steekt; een daling van het BKZ extramurale farmaceutische zorg, materiaalkosten en zorgkosten, impliceert een daling van de inkomsten van de openbare apotheken, terwijl de werkdruk en werkbelasting alleen maar blijft stijgen; aantal regels, complexiteit van de regels, thuiszorg, acuut ontslag uit ziekenhuizen zonder medicatie etc.etc.

De blijheid van de KNMP over de daling in kosten kunnen de praktiserende apothekers en assistenten, maar ook de patiënten dan ook niet delen.

Net zo min als de oproep om de extramurale farmacie uit het eigen risico te halen verstandig is; ook de opbrengst aan eigen risico is door VWS begroot en als een deel uitvalt zal een ander deel zwaarder moeten worden belast of worden toegevoegd. De patiënt zal hoe dan ook de geraamde opbrengst aan eigen risico moeten betalen. Afwentelen van 'collectief' naar privaat heet dat.

Onbegrijpelijke reactie van de KNMP kortom.

Back to top