Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Schippers prijst apothekers om aanpak medicijnentekorten

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 19-09-2014
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid erkent dat apothekers “een buitensporige verhoging van de werklast” ervaren door het hoge aantal geneesmiddelentekorten. “Dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de overige dienstverlening van de apothekers”, aldus Schippers. Ze kondigt maatregelen aan om de tekorten terug te dringen.
Schippers prijst apothekers om aanpak medicijnentekorten

Dat staat in een brief die Schippers gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vorig jaar heeft ze adviesbureau Berenschot gevraagd onderzoek te doen naar deze tekorten. Bij ongeveer één op de twintig verstrekkingen in Nederland is het voorgeschreven medicijn niet leverbaar. Het gaat vooral om middelen tegen kanker, parkinson en diabetes. Ook in het buitenland zijn de medicijntekorten een groot probleem.

De minister wil binnenkort met alle betrokken partijen praten om oplossingen te bedenken die de tekorten terugdringen. Ze wijst met name op de zorgplicht voor zorgverzekeraars. Zij moeten meer aandacht hebben voor kwetsbare patiënten, staat in de brief.

“In lijn met de aanbevelingen van Berenschot ben ik van mening dat zorgverzekeraars oog moeten hebben voor de gevolgen van tekorten voor de apothekers en dat niet alleen op prijs maar ook op kwaliteit en zorg (en dat is inclusief leveringszekerheid) ingekocht moet worden.”

De verantwoordelijke rol van de zorgverzekeraars heeft ze al eerder ingebracht in het Bestuurlijk Overleg Farmacie, en “ik zal dat blijven doen”, schrijft Schippers. Ze beseft dat ze beperkt is in de ruimte om op nationaal niveau de tekorten te verminderen. Daarom zal ze ook internationaal de samenwerking tussen partijen stimuleren. Ze zal kijken welke mogelijkheden er zijn de tekorten op Europees niveau op de agenda te zetten.

Voor de meeste geneesmiddelentekorten blijft de impact beperkt tot ongemak voor de patiënt, maar ze hebben volgens Schippers relatief vaak grotere gevolgen voor kwetsbare mensen, zoals patiënten met een lage sociaaleconomische status, jonge kinderen, ouderen, patiënten met een taalbarrière en patiënten die veel medicatie gebruiken. Ook stelt ze dat sommige groepen patiënten wel degelijk last kunnen hebben van een vervangend middel.

Document acties

Back to top