Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws 2014

Acht positieve adviezen september 2014

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het EMA adviseert een handelsvergunning voor de volgende geneesmiddelen.

PW Magazine 42, jaar 2014 - 13-10-2014

Schippers investeert in scholing apothekers

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid investeert in de bijscholing van de huidige generatie openbaar apothekers. Dat heeft zij gisteren aangekondigd op het KNMP Congres in de Jaarbeurs.

PW Magazine 42, jaar 2014 - 08-10-2014

‘Geneesmiddel ivacaftor meest innovatief’

De Galenus Geneesmiddelenprijs 2014 is gewonnen door het geneesmiddel ivacaftor. Dr. Tom Würdinger ontving voor zijn onderzoek naar hersentumoren de Galenus Researchprijs. Beide prijzen werden gisteren uitgereikt tijden de FIGON-dagen in Ede.

PW Magazine 42, jaar 2014 - 08-10-2014

Uitgestelde promotie ‘vrouwenlustpil’ vindt alsnog plaats

De omstreden promotie van neuropsycholoog Jos Bloemers op de ‘lustpil voor vrouwen’ is op 1 oktober alsnog doorgegaan. De Universiteit Utrecht stelde de promotie eerder uit omdat enkele betrokkenen verbonden zijn aan Emotional Brain, het bedrijf dat deze pil ontwikkelt.

PW Magazine 42, jaar 2014 - 08-10-2014

Zorginnovatieprijs voor Apothekers van Salland

De Apothekers van Salland hebben de KNMP Zorginnovatieprijs gewonnen voor hun bijdrage aan een online zorgplatform. Op het KNMP Congres, gisteren in de Jaarbeurs, nam apotheker Dirk-Jan Seckel de prijs in ontvangst.

PW Magazine 42, jaar 2014 - 08-10-2014

Alternatief voor konijnentest

De Wageningse promovendus Menk Prinsen heeft een alternatief gevonden voor de Draize-test, een proef waarmee op konijnen wordt getest of bepaalde stoffen irriterend zijn voor de ogen.

PW Magazine 42, jaar 2014 - 08-10-2014

Schippers: 'Eigen risico voor apotheekzorg blijft gehandhaafd’

De apotheekzorg, waaronder het eerste-terhandstellingsgesprek, blijft vallen onder het eigen risico van de patiënt. Ook de bekostigingssystematiek van de apotheekzorg zal niet veranderen middels een tarief per patiënt. Dat stelt minister Edith Schippers van Volksgezondheid in reactie op Kamervragen van CDA en GroenLinks tijdens het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid van de vaste Kamercommissie voor VWS met de minister op 2 oktober jongstleden.

PW Magazine 42, jaar 2014 - 03-10-2014 1 reactie

Vaker laag TSH bij metformine dan bij sulfonylureumderivaat

Patiënten met hypothyreoïdie die metformine gebruiken, hebben 55% meer risico op lage thyroid stimulating hormone (TSH)-spiegels dan mensen met deze aandoening die een sulfonylureumderivaat gebruiken.

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 02-10-2014

Darapladib: geen verschil

Er is niet minder risico op een volgend ernstig coronair event met darapladib, een orale remmer van het eiwit lipoproteine PLA2 dat betrokken zou zijn bij het ontstaan van atherosclerose.

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 02-10-2014

COPD: combinatie is beter dan LABA alleen

COPD-patiënten lijken baat te hebben bij inhalatiecorticosteroïden naast langwerkende luchtwegverwijders. De combinatie leidt tot minder sterfte en opnamen dan het gebruik van langwerkende luchtwegverwijders alleen.

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 01-10-2014

FDA laat naloxegol toe

De FDA heeft naloxegol-tabletten goedgekeurd voor de behandeling van opioïde-geïnduceerde obstipatie bij volwassenen met chronische niet-oncologische pijn.

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 01-10-2014

Depressie: ook placebo werkt

Placebo en antidepressiva zijn even effectief. Dat blijkt uit een Amerikaanse dubbelblinde studie onder 88 patiënten met een ernstige depressie.

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 30-09-2014

Bijwerkingen labetalol en rivastigmine

Bijwerkingencentrum Lareb ontving meldingen van tepelpijn bij labetalol en van huidreacties bij generieke substitutie van rivastigmine.

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 30-09-2014

Overbehandeling antibiotica

Ruim elf miljoen overbodige voorschriften per jaar in Amerika; dat stellen onderzoekers over het gebruik van antibiotica bij kinderen met een acute luchtweginfectie [Pediatrics 2014, epub 15 september].

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 29-09-2014

Pieter van Zwieten overleden

Farmacoloog prof. dr. Pieter van Zwieten (77) is op 17 september overleden.

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 26-09-2014

Ary van der Kuy overleden

Ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog dr. Ary van der Kuy (85) is op 13 september overleden.

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 26-09-2014

Wijk doet straks groter beroep op apothekers

De eisen die de samenleving aan de apotheker stelt, nemen toe door de komende overheveling van de langdurige zorg naar de wijken. Dat zei vice-voorzitter Marleen Barth van de KNMP bij de uitreiking van het rapport De apotheker in de wijk aan PvdA-Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu.

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 25-09-2014

Interactie: vaker hypoglykemie

Interacties tussen antibiotica en sulfonylureumderivaten – glipizide en glyburide – geven een verhoogde kans op ziekenhuisopname wegens hypoglykemie binnen veertien dagen na de kuur, zo blijkt uit een Amerikaanse studie.

PW Magazine 39, jaar 2014 - 25-09-2014

Beter dan enalapril

Een nieuw geneesmiddel, een combinatie van valsartan en sacubutril, verlaagt cardiovasculaire sterfte met 20% vergeleken met enalapril (p = 0,00004).

PW Magazine 39, jaar 2014 - 25-09-2014

Optima Farma: ‘Assistent kan werk niet doen’

Wat kost mijn medicijn? Waarom is het eerste medicijngebruik duurder? En: mijn medicijn ziet er anders uit ... Apothekersassistenten moeten elke dag complexe vragen en opmerkingen beantwoorden over kosten, vergoedingen en apotheektarieven.

PW Magazine 39, jaar 2014 - 25-09-2014

Document acties

Back to top