Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bloeddruk: zelfmonitoring

PW Magazine 37, jaar 2014 - 11-09-2014
Zelfmonitoring leidt bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico tot een betere bloeddrukcontrole dan gebruikelijke zorg.

Dat blijkt uit Brits onderzoek bij 552 patiënten [JAMA 2014; 312(8):799-808]. Personen in de interventiegroep werden getraind om zelf hun bloeddruk te meten. Werd die te hoog of te laag, dan moesten ze hun arts raadplegen voor aanpassing van de medicatie. Na een jaar bleek de systolische bloeddruk in de interventiegroep gemiddeld 9,2 mmHg lager te zijn dan in de controlegroep (BI95 5,7-12,7). In beide groepen steeg het gebruik van antihypertensiva – meer middelen en hogere doseringen – maar in de interventiegroep was die toename significant hoger.

Document acties

Back to top