Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bupropion + naltrexon voor overgewicht

PW Magazine 39, jaar 2014 - 24-09-2014
De FDA heeft de combinatie bupropion/naltrexon (Contrave) goedgekeurd voor de behandeling van obesitas als aanvulling op een gewichtbeperkend dieet en fysieke activiteit. Contrave komt op de markt als tabletten met gereguleerde afgifte. In Europa wacht het middel nog op goedkeuring.

Contrave is goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen met een BMI-waarde van 30 of groter (obesitas) of een BMI hoger dan 27 (overgewicht) die ten minste één aandoening hebben die gerelateerd is met lichaamsgewicht zoals hypertensie, diabetes type 2 of verhoogde cholesterolspiegels.

Omdat Contrave bupropion bevat, geldt de waarschuwing dat dit middel risico kan geven op suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag.

Verder kan het epileptische aanvallen veroorzaken, een dosisafhankelijk effect. Gebruik bij epilepsiepatiënten is daarom gecontraïndiceerd. Omdat Contrave bloeddruk en hartslag kan verhogen, moeten patiënten met moeilijk te controleren hypertensie dit middel niet gebruiken. Het middel is ook niet toegestaan bij patiënten met eetstoornissen (boulimia of anorexia nervosa) en bij mensen die worden behandeld voor opioïde-afhankelijkheid.

Document acties

Back to top