Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Epoëtine beschermt prematuren

PW Magazine 37, jaar 2014 - 11-09-2014
Te vroeg geboren baby’s hebben minder kans op hersenschade als ze binnen 42 uur na de geboorte worden behandeld met een hoge dosis erytropoëtine.

Dat blijkt uit Zwitsers onderzoek bij 495 kinderen, 256 van hen kregen erytropoëtine (3000 IU/kg) en 239 kregen een placebo via intraveneuze toediening. Dat gebeurde drie keer: binnen 3 uur, 12 tot 18 uur en 36 tot 42 uur na de geboorte. De wetenschappers voerden bij de kinderen een MRI-scan uit toen ze de normale geboorteleeftijd hadden bereikt. Kinderen die erytropoëtine kregen, bleken minder vaak wittestof- en grijzestofschade te hebben dan onbehandelde baby’s (respectievelijk 22% vs. 36% en 7% vs. 19%) [JAMA 2014;312(8):817-824].

Document acties

Back to top