Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Hoger beroep VPHuisartsen in zaak LSP

PW Magazine 38, jaar 2014 - 17-09-2014
De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) tekent hoger beroep aan tegen de uitspraak van de Utrechtse rechtbank, in juli dit jaar, over de rechtmatigheid van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dat hebben deze huisartsen vorige week besloten.

Na bestudering van het vonnis en raadpleging van privacy- en beveiligingsdeskundigen heeft VPHuisartsen besloten beroep in te stellen. “VPHuisartsen acht de motivering van het vonnis op bepaalde punten onvoldoende”, stelt de vereniging. “Omdat het om fundamentele principes als het beroepsgeheim en het recht op privacy gaat, is VPHuisartsen van mening dat een oordeel van een hogere rechter nodig is.”

Verantwoordelijk

Volgens bestuurslid Herman Suichies vindt de rechter dat huisartsen voor iets verantwoordelijk zijn, waarvan uit hetzelfde vonnis blijkt dat zij er niet verantwoordelijk voor kúnnen zijn. “Dat heeft grote tuchtrechtelijke gevolgen als het eens misgaat. Zeker gezien het gebrek aan reële keuzevrijheid voor deelname aan het LSP, plaatst de rechter ons daarmee in een onmogelijke positie.”

De rechtbank was in juli van mening dat de Wet bescherming persoonsgegevens toeziet op de juiste registratie en verwerking van patiëntgegevens. “Uitwisseling van medische gegevens kan alleen als een patiënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dat is in overeenstemming met de wettelijke eisen”, staat in het vonnis. De rechtbank liet ook weten dat er voldoende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om te zorgen dat de uitwisseling van de medische gegevens veilig plaatsvindt.

Glashelder

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), die verantwoordelijk is voor het LSP, “betreurt” het dat VPHuisartsen hoger beroep heeft aangetekend. Volgens VZVZ heeft de rechtbank in een glashelder vonnis geoordeeld dat het LSP in overeenstemming is met de wettelijke eisen. “Om die reden ziet VZVZ het hoger beroep met vertrouwen tegemoet.”

Inmiddels hebben meer dan 4,5 miljoen patiënten ingestemd met het LSP, aldus VZVZ. Van de huisartsen heeft zich tot nu toe 82% aangesloten bij het LSP, van de apotheken bijna 90%.

Document acties

Back to top