Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws 2014

Geen zilver voor brandwonden bij kinderen

Kinderen met tweedegraads brandwonden kunnen het beste een behandeling krijgen met producten zonder zilver. Dat blijkt uit een meta-analyse van twaalf studies die is gepubliceerd in Wound Repair and Regeneration (epub 5 juni 2014).

PW Magazine 37, jaar 2014 - 11-09-2014

Kristalvorming bij dantroleen

Dantroleennatrium (Dantrium IV) bevat na reconstitutie mogelijk kristallen, zo meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Toediening van de kristallen geeft een verhoogd risico op reacties rondom de injectieplaats zoals erytheem, huiduitslag, zwelling, lokale pijn, tromboflebitis en weefselnecrose.

PW Magazine 37, jaar 2014 - 11-09-2014 2 reacties

Medicatie epileptici: niet meer miskramen

Vrouwen met epilepsie die tijdens de zwangerschap anti-epileptica in een lage dosis gebruiken, hebben geen hoger risico op een spontane abortus dan vrouwen die deze middelen niet gebruiken. De kans hierop neemt wel toe bij gebruik van anti-epileptica voor een andere indicatie.

PW Magazine 37, jaar 2014 - 10-09-2014

Insuline: langer leven na MI

Intensieve insulinetherapie zorgt dat patiënten met diabetes type 2 na een acuut myocardinfarct (MI) langer leven, zo blijkt uit de Zweedse DIGAM 1-trial, waarin 306 patiënten een intensieve behandeling kregen en 314 de gebruikelijke glucoseverlagende middelen.

PW Magazine 37, jaar 2014 - 10-09-2014

TNF-alfaremmers: tumor niet terug

TNF-alfaremmers verhogen niet de kans op het terugkeren van borstkanker. Dat blijkt uit een Zweedse cohortstudie onder 240 patiënten met reumatoïde artritis en borstkanker in de voorgeschiedenis.

PW Magazine 37, jaar 2014 - 10-09-2014

Toch geen protectie bisfosfonaten

Bisfosfonaten beschermen niet tegen borstkanker. Dat blijkt uit twee gerandomiseerde, dubbelblinde studies.

PW Magazine 37, jaar 2014 - 09-09-2014

Correcties

PW Magazine 37, jaar 2014 - 08-09-2014

Domperidon: minder en korter

Op basis van een Europese herbeoordeling van domperidonbevattende geneesmiddelen, doet het CBG de volgende aanbevelingen.

PW Magazine 36, jaar 2014 - 04-09-2014

Voorzichtig met bromocriptine

De Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) van het EMA heeft een eerder advies van het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) over bromocriptine bekrachtigd.

PW Magazine 36, jaar 2014 - 04-09-2014

Sterfte claritromycine verhoogd bij vrouwen

Claritromycine geeft bij vrouwen een ruim tweemaal zo hoog risico op cardiovasculaire sterfte als penicilline V. Dit verband is afwezig bij mannen en bij roxitromycine.

PW Magazine 36, jaar 2014 - 03-09-2014

Synthetisch virus brengt DNA in cel

Onderzoekers van de universiteiten in Eindhoven, Wageningen en Leiden hebben een synthetisch virus ontwikkeld waarmee DNA- of RNA-moleculen in lichaamscellen kunnen worden gebracht. Deze kunstmatige virussen kunnen in de toekomst mogelijk worden gebruikt bij gentherapie.

PW Magazine 36, jaar 2014 - 03-09-2014

GS-5806 tegen respiratoir syncytieel virus

Het kandidaatgeneesmiddel GS-5806 blijkt de viral load te verminderen bij volwassen testpersonen die zijn geïnfecteerd met het respiratoir syncytieel virus (RSV). Amerikaans onderzoek toont dit.

PW Magazine 36, jaar 2014 - 02-09-2014

Ebola-middel werkt bij apen

Het experimentele ebola-geneesmiddel Zmapp werkt bij apen, zo blijkt uit onderzoek in Nature. Wetenschappers besmetten achttien rhesus-makaken met het ebolavirus. Alle apen genazen, zelfs als ze Zmapp pas vijf dagen na besmetting kregen of als ze zo ernstig ziek waren dat slijmvliezen al bloedden. Drie apen die dit middel niet kregen, stierven na vier tot acht dagen.

PW Magazine 36, jaar 2014 - 02-09-2014

FIP-award voor KNMP'er Frans van de Vaart

Manager Frans van de Vaart van de KNMP heeft op het jaarlijkse congres van de International Pharmaceutical Federation (FIP) in de Thaise hoofdstad Bangkok gisteren een onderscheiding gekregen voor zijn vele verdiensten voor de farmacie in de wereld. FIP-president Michel Buchmann heeft Van de Vaart een FIP Fellowship voor ‘practice’ overhandigd.

PW Magazine 37, jaar 2014 - 01-09-2014

Nieuwe zorgtaken nopen tot btw-review

‘Laat btw-positie apotheek periodiek controleren’

De transformatie die apothekers doormaken van distributeur van geneesmiddelen naar zorgverlener heeft gevolgen voor de btw-heffing. Het nieuwe Handboek Apotheek & BTW van de KNMP waarschuwt apothekers tijdig maatregelen te nemen.

PW Magazine 36, jaar 2014 - 29-08-2014

Beperking domperidon bevestigd

[Dit bericht is onjuist: het betreft bromocriptine in plaats van domperidon - red.]

PW Magazine 35, jaar 2014 - 29-08-2014

Mutatie: huidreactie fenytoïne

Fenytoïnegebruikers met een gemuteerd CYP2C-gen (rs1057910 (CYP2C9*3)) lopen extra risico op ernstige huidreacties zoals het Stevens-Johnsonsyndroom, vergeleken met personen zonder deze mutatie.

PW Magazine 35, jaar 2014 - 28-08-2014

Hoge dosis griepvaccin beter

Een hoge dosis griepvaccin beschermt 65-plussers beter dan een lage. Dat toont gerandomiseerd onderzoek waaraan 31.989 patiënten uit 126 Canadese en Amerikaanse behandelcentra meededen.

PW Magazine 35, jaar 2014 - 28-08-2014

Voorzorgen bij ferumoxytol

Om ernstige overgevoeligheidsreacties bij de toediening van ferumoxytol (Rienso) te voorkomen, adviseert de fabrikant van dit middel zorgverleners ferumoxytol alleen toe te dienen via intraveneuze infusie die minstens 15 minuten duurt, en niet via een injectie.

PW Magazine 35, jaar 2014 - 28-08-2014

Meldactie problemen preferentiebeleid

Welke problemen ondervinden patiënten door het preferentiebeleid? Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is op 8 september een meldactie gestart om dit in kaart te brengen.

PW Magazine 35, jaar 2014 - 28-08-2014

Document acties

Back to top