Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Indicatie basiliximab aangescherpt

PW Magazine 38, jaar 2014 - 18-09-2014
Het CBG wijst erop dat basiliximab (Simulect) niet mag worden gebruikt buiten de goedgekeurde indicatie. Dit geneesmiddel is alleen geïndiceerd voor de preventie van acute orgaanrejectie bij de novo allogene niertransplantaties bij volwassenen en pediatrische patiënten (1 tot 17 jaar).

In onderzoeken die zijn uitgevoerd bij harttransplantaties kon de werkzaamheid niet worden aangetoond, terwijl bij basiliximab het percentage cardiale bijwerkingen zoals hartfalen en tachycardie wel hoger was dan bij andere inductietherapieën. Daarom wordt de Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC) aangepast.

Basiliximab is een chimeer monoklonaal antilichaam, gericht tegen de interleukine-2-receptor (CD25-antigeen) van geactiveerde T-lymfocyten.

Document acties

Back to top