Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Benzodiazepinen: verhoogd risico alzheimer

PW Magazine 38, jaar 2014 - 12-09-2014
Benzodiazepinegebruik geeft een grotere kans op de ziekte van Alzheimer. Dit risico is afhankelijk van de gebruiksduur. Dat blijkt uit een case-controlstudie, uitgevoerd door Franse en Canadese onderzoekers.

De wetenschappers betrokken in hun studie 1796 mensen van 66 jaar en ouder die voordat ze de diagnose alzheimer kregen al minstens zes jaar waren gevolgd, en matchten hen met 7184 controlepersonen.

Benzodiazepinegebruik verhoogde het risico op alzheimer (gecorrigeerde odds ratio (OR) 1,51 BI95 1,36-1,69). Dit risico bleek afhankelijk te zijn van de in totaal gebruikte hoeveelheid benzodiazepinen. Bij een cumulatieve dosering van minder dan 91 defined daily doses (DDD’s) was het genoemde verband afwezig, bij 91-180 DDD’s was de OR 1,32 (BI95 1,01-1,74), bij meer dan 180 DDD’s was deze 1,84 (BI95 1,62-2,08). Ook de halfwaardetijd van de gebruikte benzodiazepine had invloed: bij kortwerkende middelen was de OR 1,43 (BI95 1,27-1,61), bij langwerkende 1,70 (BI95 1,46-1,98).

Volgens de onderzoekers wijst de sterke relatie tussen de hoogte van het risico en de gebruiksduur op een direct verband tussen benzodiazepinen en de ziekte van Alzheimer. Ze wijzen erop dat voor deze ziekte nog steeds geen bevredigende preventieve of curatieve behandeling is gevonden. Daarom moet elk risico zo veel mogelijk worden ingedamd. Artsen zouden dit moeten meenemen in hun afweging om wel of niet een benzodiazepine voor te schrijven [BMJ 2014;349:g5205].

Document acties

Back to top