Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNAW: schaf dierproeven af bij biologicals

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 22-09-2014
Bij biologicals zijn proeven met niet-humane primaten (NHP’s) niet langer nodig. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit geen extra informatie over de veiligheid van deze geneesmiddelen oplevert.

Dat stelt de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) in een adviesrapport, geschreven op verzoek van de staatssecretaris van OCW. Hierin geeft de commissie ‘Onderzoek non-humane primaten’ handvatten om het aantal proeven bij NHP’s in Nederland te verminderen in lijn met de Europese wet- en regelgeving die bepaalt dat experimenten bij deze dieren alleen zijn toegestaan bij dwingende maatschappelijk of wetenschappelijk redenen.

Dit aantal kan omlaag als de vier Nederlandse centra die experimenten met NHP’s doen, efficiënter gaan samenwerken. Zo kan het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk waar de meeste NHP’s zijn gehuisvest (ongeveer 1500) nog meer een centrale rol krijgen bij het toezicht op de proeven en de verzorging van de dieren. Ook kan het aantal dierproeven volgens de KNAW omlaag als het BPRC minder faciliterend onderzoek voor derden uitvoert.

Verder beveelt de commissie aan om de wetgeving rond geneesmiddelonderzoek aan te passen. Daarin staat bijvoorbeeld dat biologicals pas bij mensen mogen worden gebruikt als ze op bijwerkingen zijn getest bij NHP’s. Een recente studie van Peter van Meer, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, toont echter dat dit bij biologicals meestal overbodig is omdat die onderzoeken geen extra veiligheidsinformatie opleveren [Pharm Weekblad 2014;149(1/2):34-5].

Daarom geeft de KNAW de Nederlandse overheid het advies zich in te spannen om deze wetgeving op nationaal en internationaal niveau aangepast te krijgen. Overigens zal dit geen groot effect hebben op het aantal Nederlandse NHP’s die als proefkonijn dienen: veiligheidsonderzoek bij biologicals vindt nauwelijks plaats in Nederland.

Document acties

Back to top