Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Zorgverlener van de toekomst is coach’

PW Magazine 42, jaar 2013 - 09-10-2013
In de zorg van de toekomst heeft de zorgprofessional de rol van coach. Samen met de patiënt werkt hij aan het behoud van gezondheid en de preventie van ziekte. Dat is de gezamenlijke toekomstvisie van de nieuwe generatie jonge zorgverleners. Dinsdag 8 oktober overhandigden zij in de Glazen Zaal in Den Haag hun visiedocument Coach, Cure & Care 2025 aan minister Schippers.
‘Zorgverlener van de toekomst is coach’

Met de overhandiging van het visiedocument willen de jonge zorgprofessionals, onder de naam Werkgroep Zorg 2025, het signaal afgeven dat zij actief willen meedenken over de toekomst van de zorg. De nieuwe ‘frisse’ generatie verwacht dat zorgverleners in de toekomst vooral opereren als coach; samen met de patiënt werken aan behoud van gezondheid en preventie van ziekte. Waarbij de patiënt ook zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.

De Werkgroep Zorg 2025 bestaat uit jonge medisch specialisten, huisartsen- en sportartsen, sociaal geneeskundigen, artsen verstandelijk gehandicapten, specialisten ouderengeneeskunde, ziekenhuisapothekers en openbare apothekers.

Tijdens hun discussiebijeenkomsten stelden zij de volgende vraag centraal: ‘hoe kunnen we de gezondheidszorg in de toekomst zowel betaalbaar, toegankelijk als kwalitatief hoogstaand houden, waarbij kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal blijft staan?’

Zelfredzaam

De Werkgroep Zorg 2025 verwacht dat in 2025 de interventies meer gericht zijn op gezondheidswinst en de verbetering van de zelfredzaamheid. Patiënten van de toekomst willen zo veel mogelijk hun eigen zorg managen. Door E-health en de verstrekking van betrouwbare informatie zijn patiënten daar ook beter toe in staat, zo verwachten de jonge zorgverleners.

In 2025 bereiden patiënten het gesprek met de arts goed voor, zodat zij het consult ten volle kunnen benutten. Artsen nemen dan ook echt te tijd op naar de hulpvraag te luisteren en leggen in begrijpelijke taal uit wat er gaande is en wat eventueel de behandelmogelijkheden zijn. Volgens de werkgroep is de zorg dan zo georganiseerd dat daar ‘vanzelfsprekend voldoende tijd, ruimte en vergoeding voor is’.

Onderwijs

Verder pleit deze jonge generatie ervoor de administratieve lasten van de zorgprofessionals in de toekomst tot het minimum te beperken. Om de kwaliteit van de zorg te kunnen verbeteren is samenwerken op alle vlakken onontbeerlijk. Tussen patiënt en zorgprofessional, maar ook tussen bijvoorbeeld artsen en apothekers. Deze samenwerking kan volgens de werkgroep onder andere bevorderd worden door in een vroeg stadium te voorzien in ‘discipline overstijgend’ onderwijs.

Verder gaat een onafhankelijke partij kwaliteitsinformatie – inhoudelijk bepaald door de beroepsgroepen zelf – vanuit een centraal punt verzamelen en verwerken. Deze informatie kan gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en voor spiegelinformatie.

Deze transparantie is geen doel op zich, maar een middel om de kwaliteit en doelmatigheid van geleverde zorg te bevorderen.

Document acties

Reacties

09-10-2013 18:52
P.C. de Smidt zegt:

Een coach klinkt erg leuk, maar de zelfredzaamheid en participatie van de patient voor zorg en voor zijn ziekte, werken toch anders dan een coaching. Het heeft eerder het karakter van een counseling, en zelfs dat is al teveel voor mensen die de regie willen blijven voeren en het niet kunnen of kunnen toegeven.
Maar gelukkig hebben we het over 2025.
Wim van der Pol, ziekenhuisapotheker en counseler te Delft.

Back to top