Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws 2013

Onderzoekers screenen duizenden potentiële oncolytica

Een studie waarin duizenden stoffen of combinaties daarvan worden getest op buiten het lichaam gekweekte tumoren moet personalized medicine bij kanker een stuk vooruit helpen. Een onderzoeksteam van negentien wetenschappers uit Nederland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gaat hiermee de komende vier jaar aan de slag.

PW Magazine 47, jaar 2013 - 13-11-2013

NZa houdt vast aan ‘knip’ eerste uitgifte

Apothekers vrezen dat patiënt zorggesprek zal weigeren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het bezwaar afgewezen dat enkele apothekersorganisaties hadden ingediend tegen de invoering van de aparte farmaceutische zorgprestatie eerste uitgifte per 1 januari 2014. De NZa voerde de nieuwe prestatie tot grote verrassing van de sector enkele maanden geleden onverwacht in.

PW Magazine 46, jaar 2013 - 08-11-2013 1 reactie

NHG-Standaarden direct openbaar

NHG-Standaarden zijn voortaan direct na publicatie openbaar en in te zien op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

PW Magazine 47, jaar 2013 - 08-11-2013

100ste promotie Beijnen

Prof. dr. Jos Beijnen trad 16 oktober voor de honderdste keer op als promotor.

PW Magazine 45, jaar 2013 - 08-11-2013

Nieuwe, kortere versie van de CQ-index Farmacie

Versie 1.2 van de CQ-index Farmacie wordt begin 2014 gepubliceerd met 28 vragen; deze versie is veel korter dan de oude lijst met 69 vragen. De meetbureaus hebben vastgesteld dat respondenten de oude vragenlijst in vijftien tot twintig minuten invulden. De nieuwe vragenlijst kan waarschijnlijk binnen tien minuten worden ingevuld.

PW Magazine 45, jaar 2013 - 08-11-2013

Apotheker Jesse Swen wint Opwijrda-prijs

Apotheker dr. Jesse Swen van het Leids Universitair Medisch Centrum is de winnaar van de Opwijrda-prijs 2012. De Opwijrda-prijs wordt jaarlijks toegekend voor het beste artikel dat in het voorgaande jaar is gepubliceerd in het PW Wetenschappelijk Platform.

PW Magazine 46, jaar 2013 - 07-11-2013

Risicocommunicatie over bijwerkingen moet beter

Bij het verbeteren van risicocommunicatie over bijwerkingen van geneesmiddelen dienen zowel geneesmiddelautoriteiten als artsen en apothekers betrokken te zijn. Dat stelt Sigrid Piening, promovenda bij de afdeling Klinische Farmacologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

PW Magazine 45, jaar 2013 - 07-11-2013

Nieuwe injectiepen peginterferon

MSD introduceert begin november 2013 een nieuwe injectiepen onder de naam Pegintron Clearclick. Deze pen bevat peginterferon alfa-2b, te gebruiken in combinatie met oraal ribavirine en boceprevir.

PW Magazine 45, jaar 2013 - 07-11-2013

Pepermuntolie bij IBS

Pepermuntolie werkt bij patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom (IBS). Dat is de conclusie uit een meta-analyse opgesteld door auteurs uit de Verenigde Staten en Canada.

PW Magazine 45, jaar 2013 - 07-11-2013

Guanfacine: alternatief bij ADHD

Guanfacine is een alternatief voor de behandeling van ADHD bij kinderen en pubers. Dat stellen psychiaters uit de Verenigde Staten nadat ze een analyse van de wereldliteratuur uitvoerden.

PW Magazine 45, jaar 2013 - 06-11-2013

Gebrek vitamine D bij ouderen

Gezonde voeding en voldoende inname van vitamine D is problematisch bij zelfstandig wonende ouderen boven de 70 jaar.

PW Magazine 45, jaar 2013 - 06-11-2013

Voldoende vitamine D bij multiple sclerose

Correctie van te lage vitamine D-spiegels is bij MS-patiënten belangrijk voor vermindering van de ziekteactiviteit.

PW Magazine 45, jaar 2013 - 06-11-2013

EMA onderzoekt antibioticaresistentie

Het EMA gaat uitgebreid onderzoek doen naar het gebruik van antimicrobiële middelen in de (pluim)veeteelt en het voorkomen van multiresistente gramnegatieve bacteriën, meticillineresistente stafylokokken, vancomycineresistente enterokokken en andere bacteriën.

PW Magazine 45, jaar 2013 - 05-11-2013

COX-2-remmer voor kinderen

Kinderen die overgevoelig zijn voor een klassieke NSAID zijn in veel gevallen wel te behandelen met een COX-2-remmer.

PW Magazine 45, jaar 2013 - 05-11-2013

Dosisverlaging bestrijdt anemie

Verlaging van de ribavirinedosis is even effectief als toediening van epoëtine bij de behandeling van anemie ontstaan door de standaardbehandeling bij hepatitis C (genotype 1).

PW Magazine 45, jaar 2013 - 04-11-2013

‘Onnodig na Tuitjenhorn regels aan te scherpen’

Huidige waarborgen zijn voldoende, vinden deskundigen

Moeten na ‘Tuitjenhorn’ de regels aangescherpt worden? Het Nederlands Huisartsen Genootschap en SIG-voorzitter Wilma Göttgens vinden dat onnodig. De IGZ wijst op de strikte regels en wetten die er al zijn voor huisarts en apotheker, zoals een verplichte kwartaalrapportage over het opiatenregister.

PW Magazine 45, jaar 2013 - 01-11-2013 1 reactie

Infusie hydroxyethylzetmeel aan banden

De PRAC heeft de herbeoordeling afgerond naar het gebruik van hydroxyethylzetmeel bevattende infusievloeistoffen.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 01-11-2013

Positief advies trastuzumab emtansine

Trastuzumab emtansine (Kadcyla) kreeg een positief advies.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 01-11-2013

Positief advies aripiprazol depot

De CHMP heeft positief geadviseerd over het verlenen van een handelsvergunning voor een intramusculair depotpreparaat van aripiprazol (Abilify Maintena).

PW Magazine 44, jaar 2013 - 01-11-2013

Floppy iris bij peridonen

De firma Janssen-Cilag waarschuwt in een brief aan zorgverleners voor het risico van IFIS (intra-operatief floppy iris-syndroom) en gerelateerde oogcomplicaties tijdens staaroperaties bij patiënten die risperidon, paliperidon of paliperidonpalmitaat gebruiken.

PW Magazine 44, jaar 2013 - 01-11-2013

Document acties

Back to top