Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apothekers dagen Achmea voor rechter

‘Zorgverzekeraar legt risico’s prijsstijgingen bij apothekers’

PW Magazine 43, jaar 2013 - 21-10-2013
Twintig Amsterdamse apothekers spannen een kort geding aan tegen Achmea vanwege de Achmea Geneesmiddelen Prijs. De apothekers eisen dat de zorgverzekeraar met terugwerkende kracht stopt met deze eigen prijslijst. Ze zeggen hierdoor verliezen te lijden tot enkele tienduizenden euro’s per jaar per apotheek.
Apothekers dagen Achmea voor rechter

De Achmea Geneesmiddelen Prijs (AGP) is een doorn in het oog van Amsterdamse apothekers. Zij vinden dat apothekers onredelijk hard gepakt worden omdat zij geneesmiddelen onder de kostprijs moeten afleveren. De apothekers, aangesloten bij de Stichting Strategisch Beraad Amsterdam (SBA), eisen dat Achmea de AGP met terugwerkende kracht intrekt op 1 januari 2013.

Verder willen de apothekers aandacht voor de ongelijke positie van de contractpartijen. Achmea heeft volgens de SBA een duidelijke visie op kwaliteit en beloont apothekers daar ook voor. Maar zij vinden het onredelijk dat een zorgverzekeraar de risico’s van prijsverhogingen eenzijdig kan opleggen aan apothekers.

De zorgverzekeraar hanteert de AGP voor de vergoeding en neemt daarbij als uitgangspunt de Apothekers Inkoop Prijs (AIP) van oktober 2011. Stijgt de apotheekinkoopprijs ten opzichte van 2011, dan betaalt de apotheker het verschil; daalt deze, dan vergoedt Achmea de verlaagde prijs.

Uit het volgende voorbeeld blijkt volgens de SBA hoe de AGP nog meer nadelig werkt: de AIP van geneesmiddel A is € 90, maar volgens de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) mag de fabrikant € 100 vragen. Na de herijking van de WGP op 1 oktober mag de fabrikant maximaal € 90 vragen, maar de fabrikant besluit zijn AIP niet te verlagen. Achmea echter verlaagt de AGP wel met 10% naar € 81, omdat de fabrikant volgens de zorgverzekeraar de prijs ook met 10% had moeten laten zakken. De apotheker moet het verschil bijbetalen.

Contractbreuk

Door de AGP in stand te houden, pleegt Achmea volgens de SBA contractbreuk. De zorgverzekeraar geeft in haar contract namelijk aan dat de AGP alleen is ingevoerd om de mogelijk verdwijnende prijslijst uit de G-Standaard – de taxe – te vervangen. Volgens Achmea moest 2012 gezien worden als een overgangsjaar. Maar de taxe is er nog steeds, dus de noodzaak om de AGP in 2013 te handhaven is volgens de apothekers komen te vervallen.

De SBA heeft naar eigen zeggen geprobeerd met Achmea te komen tot een overeenkomst, maar de zorgverzekeraar heeft alleen de financiële lekkage van twee middelen gerepareerd.

In overleg met Achmea willen de apothekers de AGP gelijkstellen aan de AIP. De zorgverzekeraar heeft de SBA inmiddels laten weten dat vanaf 2014 ook te doen.

Achmea wil niet inhoudelijk reageren voor de behandeling van het kort geding, op 6 november bij de rechtbank in Utrecht. De zorgverzekeraar zegt de zaak met vertrouwen tegemoet te zien.

Document acties

Reacties

21-10-2013 15:47
D.T. Hendriksz zegt:

Zie de contracten met oa Achmea waarin per 2014 een Nacalculatie wordt ingevoerd: als het budget voor extramurale farmacie wordt overschreden, behoudt de verzekeraar zich het recht voor om een korting door te voeren. Een vorm van nacalculatie. Een micro MacroBeheersingsInstrument die de Minister hanteert voor de verzekeraars zelf. Wat het budget is wordt niet vermeld. Dat is aan de verzekeraar.

Mag een private verzekeraars met AMM dit contractueel eisen van een private ondernemer in een gesloten markt, onderhevig aan Overheidsbudgettering?
Mag een private verzekeraar een private ondernemer dwingen tot het leveren van goederen onder de kostprijs? Wetende dat deze ondernemer geen enkele invloed heeft op de kostprijs? Dat zeggen VWS, dat zeggen ZN en ZN-leden. Dat zegt ook de NZa.

Een rechtszaak, ongetwijfeld een bodemprocedure met mogelijk een uitloop naar Luxemburg, met die vragen of eisen heeft wel kans van slagen.

Per 2014 wordt de afschaffing van alle ex poste vereveningen en Na Calculatie voor verzekeraars afgeschaft. Zij lopen dan wegens de bij voorbaat altijd imperfecte ex ante verevening een risico van 7 tot 10% op de zorgverzekering. Dat risico willen zij met deze nacalculatie voor extramurale farmacie indammen. En zij blijven zeggen dat zij zorg inkopen en niet materialen. De prijs van het doosje is bijzaak. Laat dat de Rechter maar eens navertellen.

Bedoeling van dit Kort Geding is onduidelijk, maar de harde uitkomst staat vast: Achmea komt er om moverende redenen mee weg.

Zullen we ook een huis laten bouwen op de voorwaarden van zorgverzekeraars? Boodschappen doen bij AH?
Voor het opgelopen blauwe oog moet je dan niet bij de SEH zijn.

22-10-2013 11:09
I.C. van Golen zegt:

ik las onlangs in de krant een artikel over Roma in Slowakije.
de voorman van een nieuw opgerichte partij voor Roma zei daarin op een gegeven moment : solidariteit is niet onze sterkste kant , alleen als het water ons aan de lippen staat , sluiten we de rijen.
deze tekst lijkt me onverkort van toepassing op de apothekers-branche en dan voeg ik eraan toe :
collegae het water staat ons aan de lippen , dus laten we de rijen sluiten.
ook Marleen Barth opperde recent , terwijl zij de diversiteit binnen de beroepsgroep prees (?) : waakt u ervoor dat u niet door deze diversiteit uiteen wordt gedreven.
het was mij uit het hart gegrepen.

22-10-2013 14:08
D.T. Hendriksz zegt:

Kijk dan eens naar de webcasts van het KNMP congres e.d. ASKA lid BenU praat rustig over scheiding van distributie en 'zorg' om maar van het hele gedoe af te zijn. RvdM zegt dat dat niet zo slim is en vraagt Tom Poes om een list.

Met zijn allen Banzai schreeuwend afrennen op de stellingen van ZN/ZN-leden en NZa/VWS is niet de oplossing.

Diepere bedoeling van dit Kort Geding ontgaat menigeen. Lijkt heel sterk op de Banzai aanval en iedereen weet wat de diepere bedoeling van zo'n aanval was; alles ter meerdere glorie van Rik vd Meer?

Marleen Barth ziet enerzijds de diversiteit in de beroepsgroep met haaks op elkaar staande belangen en zegt anderzijds dat die belangen de beroepsgroep niet moet splijten. Samenwerken in de Concurrentie strijd? Daar moet je politicus voor zijn en zeer flexibel van geest, maar zo werkt Wetgeving niet.

Systeemmodel Zorgstelsel 2006 is gebaseerd op marktwerking en concurrentie. Alleen zo kreeg NL van de EU toestemming om een privaat zorgstelsel in het leven te roepen. Gereguleerde marktwerking, maar nog steeds marktwerking. Concurrentie tussen verzekeraars onderling om de gunst van de verplicht verzekerden die zorg zouden kunnen afnemen bij tegen elkaar concurrerende zorgaanbieders. De EU en NL Mededingingsregels zouden van kracht zijn en de toezichthouders zouden daar streng op toezien. Tussentijdse evaluatie: het model blijkt niet te werken: concurreren en samenwerking gaan niet samen.

Oplossing van de Polder: we Gedogen de overtredingen van de Mededingingswetgeving en Geneesmiddelenwet. We kijken de andere kant uit als ons iets niet bevalt. En wat ons niet bevalt is selectief.
Wat was ook weer de functie van Wetgeving?

En dan krijg je contracten zoals Achmea e.a. die opleggen; keuze is toch Ja of Neen? De clausules met nacalculatie gezien? Daar is de bevriezing van prijzen niets bij in vergelijking.

Je zult bij de Wetgever moeten zijn om dit probleem op te lossen. En gezien de reputatie van Nederland moet je dan bij de EU zijn. Nederland heeft een slechte naam in handhaving van wet en regelgeving en naleving van mensenrechten.

Waarom is het Kort Geding ook alweer in het leven geroepen? Welke jurist heeft dit die 20 apothekers geadviseerd? Wordt deze man/vrouw betaald op basis van harde uitkomsten? Prestatie bekostiging met nacalculatie achteraf? Of gewoon uurtje, factuurtje?

Als het Kort Geding is bedoeld om een bodemprocedure te starten om zo een NL Rechter een uitspraak te ontlokken om dan naar Luxemburg te gaan is het een ander verhaal. Daar moet je een jurist voor zijn.

Maar dit Kort Geding is bij voorbaat verloren. Voor de 20. En met dezelfde eis moet je vervolgens de bodemprocedure in.......

Vandaar dat ZN/ZN-leden/VWS/NZa opgelucht ademhalen.

Banzai.Banzai.Banzai.

Back to top