Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Meeste verspilling in zorg bij geneesmiddelen'

Rapport minister Schippers aan Tweede Kamer

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 27-09-2013
Een op de drie meldingen over verspilling in de zorg betreft genees- en hulpmiddelen. Dat blijkt uit een rapportage die minister Schippers van Volksgezondheid vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
‘Meeste verspilling in zorg bij geneesmiddelen'

De meeste mensen die afgelopen voorjaar het meldpunt verspilling hebben benaderd, menen dat de meeste verspilling voorkomt in de curatieve zorg. Volgens de melders gaat het met name om verspilling bij apotheken: 37%.

De oorzaak van de verspilling bij geneesmiddelen leggen de 17.000 mensen die hebben gereageerd minder bij de ziekenhuizen (17%) en huisartsen (16%). Schippers schrijft in de brief aan de Tweede Kamer dat ze het hoge percentage meldingen over verspilling van genees- en hulpmiddelen “opvallend” vindt.

Gebruik

Het meldpunt verspilling ontving klachten en ideeën voor verbetering van zorgverleners, patiënten en burgers. Meer dan de helft van de meldingen over de verspilling van geneesmiddelen gaat over het gebruik (59%). Ook het niet-hergebruiken wordt in 37% van de gevallen genoemd en de te grote verpakkingen (9%).

Schippers heeft de afgelopen maanden drie werkgroepen opgericht die de verspilling in de zorg gaan beperken: in de curatieve zorg, de langdurige zorg en de genees- en hulpmiddelen. Die laatste groep, waarin ook de KNMP zitting heeft, is onlangs een pilot begonnen om de verspilling te verminderen.

Die pilot, die loopt bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, wordt medio 2014 afgerond. In verzegelde medicijnverpakkingen worden thermometerchips gedaan. Betrokken apotheker en onderzoeker Bart van den Bemt meent dat zeker 25% van de medicijnen op die manier kan worden hergebruikt, wat landelijk een besparing van € 25 miljoen oplevert.

De stuurgroep Genees- en hulpmiddelen besluit volgende maand over het actieplan, dat is gericht op “kansrijke oplossingen en de daarbij behorende planning”, aldus de Kamerbrief. “Medicijnen zijn het meest zichtbaar voor het publiek en het inzicht in de verspilling daarom dus ook”, zegt een woordvoerder van de KNMP: “We begrijpen dat de verspilling een serieus maatschappelijk probleem is. We maken binnen de wettelijke ruimte die daarvoor is daarom ook echt werk van het VWS Programma tegen Verspilling.”

Bij de brief zit een analyse van de meldingen die zijn gedaan bij het meldpunt verspilling. Van het totaal aantal meldingen gaat 54% over de curatieve zorg, 19% over de langdurige zorg en 21% over andere zorgpartijen.

Onnodige zorg

Ruim 20% van de mensen vindt dat er onnodige zorg werd gegeven en 15% ergerde zich eraan dat er niet kon worden gerecycled.

Schippers schrijft in de brief “verheugd” te zijn dat alle zorgpartijen haar plan van aanpak, met onder meer de stuurgroepen, steunt.

Document acties

Reacties

27-09-2013 18:55
D.T. Hendriksz zegt:

De kop van dit artikel is onbegrijpelijk. Het gaat om wat mensen, burgers, leken, denken waar de meeste verspilling in de zorg zit en niet waar de echte verspilling zit en waar deze financieel het grootst is. Masochisme bij de KNMP kent blijkbaar geen grenzen.

Meten is weten. De in het artikel gemelde meldingen zijn gevoelens van met name de onderbuik. Koren op de molen van VWS en ZN/ZN-leden.


VWS, Nivel, WHO en OESO rapporten laten zien waar financieel de grootste verspilling plaats vindt: de ziekenhuizen. 40% van de bedden staat leeg. Operatie kamers worden voor 50% van de capaciteit gebruikt door bureaucratisch geneuzel en inlassen van koffie en thee pauzes. De duurste bedden, de IC bedden, staan leeg wegens gebrek aan deskundig personeel en foutieve planning.

Maar ja, die verspilling zien de leken niet. Die zien de doosjes die ze niet meer nodig hebben. Zonder prijskaartjes omdat de verzekeraars onder couvert of op basis van bevroren prijzen inkopen. Wat de echte prijzen zijn weet niemand meer. Denk aan de toeslagen van Groothandelaren en fabrikanten om hun producten te kunnen inkopen om tegen een lagere, geheime, prijs te verkopen aan verzekeraars.

De reden overigens van de 40% leegstand bij ziekenhuizen is omdat ziekenhuizen voorbereid moeten zijn op calamiteiten.
In alle overige landen op deze wereld worden calamiteiten opgelost middels tenten, tijdelijke klinieken en op de gang van de ziekenhuizen; hoe vaak komt een calamiteit voor?

Rekenmeesterschap van de bureaucratie mag ernstig worden betwijfeld; Nederland is het enige land ter wereld dat een boemeltreintje laat rijden op een spoor te waarde van 8 miljard euro voor 80 km lengte.

De KNMP/PW moet nu echt dringend een goede SpinDoctor/Frame expert in dienst nemen of raadplegen. Of ga eens langs bij Sigmund.

28-09-2013 18:49
Kring-apotheek Swarte zegt:

Meent Bart van den Bemt dat echt? Of gaat het over 25% van niet gebruikte middelen?
En hoeveel is dat dan?
Bovendien weten we dat bewaarcondities niet slechts uit temperatuur bestaan. Tnf-alfa blokker: niet schudden!
Wat weer een onnauwkeurigheid.

Back to top