Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Artritis psoriatica: ustekinumab helpt

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 02-10-2013
Het monoklonale antilichaam ustekinumab verbetert de symptomen van artritis psoriatica. Dat blijkt uit de placebogecontroleerde PSUMMIT 1-studie.
Artritis psoriatica: ustekinumab helpt

Artritis psoriatica is een chronische gewrichtsontsteking die voorkomt bij mensen met de huidziekte psoriasis. Ongeveer 5 tot 10% van de patiënten met psoriasis ontwikkelt artritis psoriatica. De gebruikelijke behandeling bestaat uit NSAID’s, DMARD’s en TNF-alfaremmers.

Ustekinumab is een humaan monoklonaal antilichaam dat bindt aan de p40-subunit van de cytokines IL-12 en IL-23. Het is geregistreerd voor de behandeling van matige tot ernstige plaquepsoriasis. De hypothese dat met name IL-23 ook betrokken is bij de pathogenese van artritis psoriatica gaf aanleiding om ustekinumab ook voor deze aandoening te onderzoeken.

In dit internationale fase-III-onderzoek werden 615 patiënten gerandomiseerd naar behandeling met 45 mg ustekinumab, 90 mg ustekinumab of placebo, toegediend in week 0, 4 en vervolgens elke twaalf weken [Lancet 2013; 382: 780–89]. Het primaire eindpunt was minimaal 20% verbetering volgens de criteria van het American College of Rheumatology (ACR20) in week 24. Patiënten die na zestien weken minder dan 5% verbetering lieten zien in het aantal pijnlijke en gezwollen gewrichten, kregen alsnog 45 mg ustekinumab als zij eerder placebo hadden gehad en 90 mg ustekinumab als zij eerder de dosering van 45 mg kregen. Voor deze patiënten werden de gegevens van week 16 meegenomen in de analyse van de resultaten in week 24.

Na 24 weken bereikte 42,4% van de patiënten met 45 mg ustekinumab en 49,5% van de patiënten met 90 mg ustekinumab de ACR20-criteria, tegenover 22,8% in de placebogroep: een significant verschil. Het verschil tussen de behandelde groepen en placebo bleef ook significant als de onderzoekers keken naar de strengere criteria ACR50 en ACR70 (50% respectievelijk 70% verbetering). De respons op de behandeling was reeds zichtbaar in week 8, was het hoogst in week 28 en bleef bestaan tot week 52.

Het aantal patiënten met bijwerkingen was na week 16 gelijk in de ustekinumab- en placebogroepen.

Volgens de auteurs suggereren deze data dat ustekinumab een goede aanvulling zou kunnen zijn op het therapeutisch arsenaal voor de behandeling van artritis psoriatica.

Document acties

Back to top