Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Neuropathische pijn: oude middelen, nieuwe inzichten

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 03-10-2013
Een korte variant van het molecuul epoëtine heeft een vergelijkbaar effect op neuropathische pijn als ketamine. Dit effect komt op een andere manier tot stand dan tot nu toe werd gedacht, ontdekte onderzoeker Maarten Swartjes van het LUMC. Drie vragen aan Swartjes.

Wat was de aanleiding?

“Neuropathische pijn is een moeilijk behandelbare aandoening die slecht reageert op conventionele pijnstillers. Uit eerder onderzoek bleek dat de hematopoëtische groeifactor epoëtine (EPO) ook neuropathische pijn kan verminderen. De stimulatie van de aanmaak van rode bloedcellen zorgde echter voor onacceptabele bijwerkingen. Daarom is er een korte variant van het molecuul EPO ontwikkeld zonder invloed op de bloedcelvorming: ARA290. Wij hebben ARA290 verder onderzocht voor de toepassing bij neuropathische pijn.”

Wat hebt u gevonden?

“We zagen in diermodellen dat ARA290 een vergelijkbaar effect op neuropathische pijn had als ketamine: na een korte behandeling hield het effect wekenlang aan. Er was echter ook een belangrijk verschil: ketamine heeft ook een effect op acute pijn, maar ARA290 niet. We ontdekten dat het effect van ketamine bij neuropathische pijn niet tot stand komt via blokkade van de NMDA-receptor, zoals tot nu toe gedacht werd.”

“Zowel ketamine als ARA290 binden aan de zogenaamde innate repair receptor, een receptor die aangemaakt wordt bij weefselschade. Hierdoor worden ontstekingsprocessen in het ruggenmerg geremd, die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van neuropathische pijn.”

Werkt het ook bij mensen?

“ARA290 wordt momenteel ook bij mensen onderzocht in fase-IIb-studies. De resultaten zijn veelbelovend en er zijn tot nu toe geen significante bijwerkingen waargenomen. Als dit effect stand houdt in grotere studies, kan ARA290 mogelijk een plaats krijgen in de behandeling van neuropathische pijn.”

Document acties

Back to top