Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws 2013

Nog steeds JIA tijdens adolescentie

Ondanks het gebruik van biologicals bij patiënten met juveniele idiopathische artritis (JIA) (ontstaan voor het zestiende levensjaar) is er bij 58% nog steeds ziekteactiviteit tijdens adolescentie en op jongvolwassen leeftijd.

PW Magazine 48, jaar 2013 - 27-11-2013

Recall NovoMix 30 Flexpen

Niet alleen batches van NovoMix 30 Flexpen uit Nederland worden teruggeroepen, maar ook batches uit het buitenland die via paralleldistributie in Nederland in de handel zijn gebracht.

PW Magazine 48, jaar 2013 - 26-11-2013

MTX beste met adalimumab

Patiënten die nog geen jaar RA hebben, hebben voordeel bij starten met methotrexaat (MTX) samen met adalimumab boven monotherapie met MTX.

PW Magazine 48, jaar 2013 - 26-11-2013

CHMP positief over hiv-middel dolutegravir

Het Comittee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van de EMA beveelt een handelsvergunning aan voor het hiv-middel Tivicay (dolutegravir).

PW Magazine 49, jaar 2013 - 25-11-2013

Verbeteringen

PW Magazine 47, jaar 2013 - 22-11-2013

Dierproeven voor nieuw geneesmiddel niet altijd zinvol

Bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is proefdieronderzoek vaak een slechte voorspeller van bijwerkingen die kunnen optreden bij de mens. Dat blijkt uit promotieonderzoek van onderzoeker Peter van Meer aan de Universiteit Utrecht.

PW Magazine 47, jaar 2013 - 21-11-2013

Stiripentol van voorwaardelijk naar volledig

De CHMP heeft aanbevolen om de marktautorisatie van het weesgeneesmiddel stiripentol (Diacomit) te wijzigen van een voorwaardelijke naar een volledige toelating.

PW Magazine 47, jaar 2013 - 21-11-2013

Fosfaatbinder beter zonder calcium

Patiënten die voor een chronische nierziekte calciumvrije fosfaatbinders gebruiken, hebben een lager risico op overlijden dan patiënten die op calcium gebaseerde fosfaatbinders gebruiken.

PW Magazine 47, jaar 2013 - 21-11-2013

Inname acetylsalicylzuur kan beter ’s avonds

Acetylsalicylzuur innemen kort voor het slapengaan vergroot mogelijk het preventieve effect van dit middel tegen myocard- en herseninfarcten. Inname ’s avonds zorgt dat het beenmerg ’s ochtends iets minder bloedplaatjes aanmaakt dan normaal.

PW Magazine 48, jaar 2013 - 20-11-2013

Orale anticonceptiva: verdubbeling risico op glaucoom

Gebruik van orale anticonceptiva langer dan drie jaar verdubbelt bij vrouwen boven de 40 jaar het risico op glaucoom.

PW Magazine 48, jaar 2013 - 20-11-2013

Apothekers verliezen kort geding Achmea

Rechter: omvang verlies apotheken onduidelijk

De twintig Amsterdamse apothekers hebben het kort geding verloren waarin zij eisten dat Achmea stopt met een eigen prijslijst. Volgens de rechter hoeft Achmea niets te veranderen aan haar vergoedingssystematiek. De Amsterdamse apothekers overwegen een bodemprocedure te starten.

PW Magazine 48, jaar 2013 - 20-11-2013 2 reacties

Griepprik heel goed voor hartpatiënt

Influenzavaccinatie bij patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten verkleint het risico van ernstige cardiovasculaire events. Dat blijkt uit een meta-analyse van gerandomiseerde klinische studies.

PW Magazine 47, jaar 2013 - 20-11-2013

Positief advies macitentan

Het voormalige weesgeneesmiddel macitentan (Opsumit) kreeg een positief advies van de CHMP.

PW Magazine 47, jaar 2013 - 20-11-2013

Gemcitabine na alvleesklierkanker

Na chirugische verwijdering van alvleesklierkanker verbetert adjuvante therapie met gemcitabine de overleving, zo blijkt uit open-label onderzoek.

PW Magazine 47, jaar 2013 - 20-11-2013

Vijf uitbreidingen indicaties

De CHMP gaf groen licht om de indicaties van vijf middelen uit te breiden.

PW Magazine 47, jaar 2013 - 19-11-2013

Positief advies vortioxetine

De CHMP heeft een positief advies gegeven voor het verlenen van een handelsvergunning aan het nieuwe antidepressivum vortioxetine (Brintellix).

PW Magazine 47, jaar 2013 - 19-11-2013

Verkoudheid: gewoon uitzieken

Paracetamol, ibuprofen of stoominhalatie helpen niet om de symptomen van een acute verkoudheid te verminderen.

PW Magazine 47, jaar 2013 - 19-11-2013

Huisarts belonen voor voorschrijfgedrag loont

Regio’s met goed functionerende FTO-groepen scoren hoger

Huisartsen die een beloning ontvangen van zorgverzekeraars voor hun voorschrijfgedrag volgen het beste de richtlijnen. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) naar het voorschrijfbeleid in 2012.

PW Magazine 47, jaar 2013 - 18-11-2013 2 reacties

Compassionate use sofosbuvir

Het middel sofosbuvir wordt via een compassionate use-programma beschikbaar gesteld aan patiënten met chronische hepatitis C-infectie die een levertransplantatie (hebben) ondergaan.

PW Magazine 47, jaar 2013 - 18-11-2013

FDA beoordeelt lustpil

De FDA buigt zich deze weken over twee lustopwekkende pillen voor vrouwen die het Almeerse onderzoeksinstituut Emotional Brain heeft ontwikkeld. Het gaat om twee middelen die in fase II-onderzoek effectief zijn gebleken: Lybrido en Lybridos.

PW Magazine 46, jaar 2013 - 15-11-2013

Document acties

Back to top