Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Voorlopig geen Numeta G13%E

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 02-10-2013
Na herbeoordeling is de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) tot de aanbeveling gekomen dat de handelsvergunning van Numeta G13%E emulsie voor infusie wordt geschorst.

De fabrikant trok deze parenterale voeding voor te vroeg geboren baby’s reeds eerder vrijwillig terug van de markt naar aanleiding van meldingen van hypermagnesiëmie. De schorsing blijft van kracht tot de formulering van het product is aangepast. Voor het product Numeta G16%E, bedoeld voor op tijd geboren baby’s en kinderen tot 2 jaar oud, blijft de balans vooralsnog positief. Wel adviseert de PRAC om een routinematige controle van het magnesiumgehalte op te nemen in de productinformatie.

Document acties

Back to top