Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PRAC wil combinatie-anticonceptiva handhaven

PW Magazine 44, jaar 2013 - 15-10-2013
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) vindt dat de voordelen van anticonceptieve combinatieprepraten opwegen tegen het risico op trombose. Er is daarom geen reden om te stoppen met deze hormonale anticonceptiva.

De PRAC kwam tot de herbeoordeling van combinatie-anticonceptiva vanwege de melding van diverse trombosegevallen bij Diane-35. De herbeoordeling bevestigt dat het risico op trombose klein is bij alle gecombineerde hormonale anticonceptiemiddelen en dat er weinig verschillen zijn bij de middelen onderling.

Wel is belangrijk dat vrouwen geattendeerd worden op het risico op trombose en de bijbehorende symptomen, en dat artsen individuele risicofactoren goed in de gaten houden wanneer zij een anticonceptiemiddel voorschrijven.

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) zal zich eind november uitspreken over de gecombineerde hormonale anticonceptiva, is de verwachting.Document acties

Back to top