Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

'Schippers wil dat apothekers de wijk ingaan'

Marleen Barth is hoopvol over akkoord met minister

PW Magazine 42, jaar 2013 - 09-10-2013
VWS-minister Edith Schippers wil dat apothekers achter de balie vandaan komen en de wijk ingaan. Maar dan moet daar wel een solide bekostiging voor zijn. Dat vertelde Marleen Barth, beoogd KNMP-vicevoorzitter, tijdens het KNMP Congres in de Jaarbeurs. “De minister is bereid goede afspraken te maken met apothekers.”
'Schippers wil dat apothekers de wijk ingaan'

Marleen Barth, fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer, stelde zich gistermiddag tijdens het KNMP Congres voor het eerst voor aan apothekers. In een volle zaal vertelde ze over de  gesprekken die ze inmiddels heeft gevoerd met minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. “Ze zijn allebei heel positief over apothekers én ook bereid afspraken te maken.” Barth, die tot 1 september voorzitter was van GGZ Nederland, gaat zich voor apothekers inzetten om een goed akkoord te sluiten met de minister. “Apothekers moeten weten waar ze aan toe zijn.”

De beoogd vicevoorzitter benadrukte het belang van een goede samenwerking in de wijk, tussen huisarts, apotheker en wijkverpleging. Volgens Barth vindt Schippers het van groot belang dat apothekers deze driehoek van zorg - dicht bij de patiënt thuis - samen met de andere zorgverleners goed invullen de komende jaren. “De minister wil dat apothekers ook achter de balie vandaan komen om de wijk in te gaan. Maar dan moet daar natuurlijk wel een solide bekostiging voor zijn.”

Lobby

Barth is hoopvol over een toekomstig akkoord met de minister. Maar ze gaf ook aan dat de tijd van een jaarlijkse groei in de zorg van vaak meer dan 10% echt voorbij is. “Terwijl de samenleving goede zorg van een hoge kwaliteit verwacht, ook van apothekers.”

Als vicevoorzitter van de KNMP gaat Barth de contacten onderhouden met zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, patiëntenorganisaties en de eerste- en tweedelijnsorganisaties. “Ik ga niet lobbyen in de Tweede Kamer, want dan krijg je een politieke discussie. Maar KNMP-voorzitter Rik van der Meer zal ik daarbij natuurlijk wel ondersteunen.”

Verder vertelde Barth dat ze al veel verschillende soorten apothekers heeft gesproken, ze prees ook de grote diversiteit in de sector. Maar ze waarschuwde dat deze groepen apothekers zich niet op hun verschillen tegen elkaar moeten laten uitspelen. “Alleen door samen op te trekken kunnen we werken aan een goed akkoord. Ik ga lobbyen voor alle apothekers.”

Het hoofdbestuur van de KNMP draagt haar leden voor om Barth te benoemen als vicevoorzitter. Tot de algemene ledenvergadering in december een besluit neemt, heeft ze een inwerkperiode. In de komende maanden worden de KNMP-statuten gewijzigd, die schrijven namelijk voor dat alleen apothekers in het bestuur zitting mogen nemen.

Dat de koepelorganisatie iemand van buiten de sector aantrekt is volgens Barth een heel moedige stap. “De KNMP wil dat mensen van buiten naar binnen kijken, dat is een teken van kracht.”

Document acties

Back to top