Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws

Start-ups zorg krijgen € 12 miljoen extra

Startende ondernemingen die innovatieve technologie ontwikkelen voor de zorg ontvangen € 12 miljoen extra van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Algemeen 23-01-2018

Vosevi rijp voor pakket en prijsafspraken

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir (Vosevi) op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Geneesmiddelen 22-01-2018

Onderzoek methotrexaat bij ziekte van Crohn

Wetenschappers van het VUmc gaan onderzoeken hoe behandeling met methotrexaat bij patiënten met de ziekte van Crohn kan verbeteren. Hiervoor ontvingen ze onlangs € 150.000 van de Maag Lever Darm Stichting.

Geneesmiddelen 19-01-2018

Sneller advies van CBG aan Hartstichting

Door onbekendheid met de regels voor vergunningverlening van medicijnen verlopen de vertaling en ontwikkeling van onderzoek soms onnodig traag. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Hartstichting gaan samenwerken om medicijnen sneller bij de patiënt te krijgen.

Geneesmiddelen 19-01-2018

RIVM: verbeteringen off-labelgebruik noodzaak

Off-labelgebruik van geneesmiddelen voorziet in een behoefte, maar kan op meerdere punten worden verbeterd, blijkt uit onderzoek van het RIVM. In een nieuw standpunt heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) bepaald dat huisartsen bij off-label niet hoeven te overleggen met de apotheker als zij voorschrijven volgens een NHG-richtlijn.

Algemeen 19-01-2018

Checklist verbetert antibioticagebruik

Gebruik afvinklijst in ziekenhuizen is kosteneffectief

Het gebruik van een antibioticachecklist verbetert het antibioticagebruik in ziekenhuizen aanzienlijk. De antibioticarichtlijnen worden beter gevolgd, vaker wordt pathogeengericht behandeld en er wordt eerder geswitcht van intraveneuze naar orale therapie.

Geneesmiddelen, Praktijkvoering PW03 - 18-01-2018

Bij obesitas meer MgSO4

Neuroprotectie met intraveneus magnesiumsulfaat bij dreigende vroeggeboorte vereist bij obese moeders een hogere dosis.

Geneesmiddelen PW03 - 18-01-2018

Licht overgewicht soms gunstig voor vaten

Patiënten met stabiele cerebrovasculaire aandoeningen (SCVD) zijn het beste af met een body mass index (BMI) tussen 27 en 28 kg/m2, een tailleomvang van 84 cm (vrouwen) dan wel 95 cm (mannen) en een zo laag mogelijke verhouding van visceraal en abdominaal vet.

Algemeen PW03 - 18-01-2018

Geen acetosal bij open been

Acetylsalicylzuur helpt niet bij de genezing van open benen (ulcus cruris). Jull et al. gaven 125 patiënten uit vijf verzorgingshuizen in Nieuw-Zeeland 150 mg/dag acetylsalicylzuur, naast de gebruikelijke compressietherapie; 126 anderen kregen compressie-therapie plus placebo.

Geneesmiddelen PW03 - 18-01-2018

Apotheker signaleert beter

Bij Medicare Wellness Visits (MWV) verhelpen apothekers significant meer medische problemen (al dan niet medicatiegerelateerd) dan andere zorgverleners.

Algemeen, Praktijkvoering PW03 - 18-01-2018

Miljoen overstappers van zorgverzekering

Ruim een miljoen mensen – 5,9% van alle verzekerden – zijn overgestapt naar een nieuwe zorgverzekering. Dat komt naar voren uit voorlopige cijfers van Vektis. Vorig jaar kwam het aandeel overstappers uit op 6,4%.

Zorgverzekeraars PW03 - 18-01-2018

Stop met infusie hydroxyethylzetmeel

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) wil de handelsvergunning voor infusieoplossingen van hydroxyethylzetmeel schorsen in de gehele Europese Unie.

Geneesmiddelen 18-01-2018

Opschoning BIG-register: 18.000 artsen doorgehaald

Door de nieuwe eisen voor herregistratie van basisartsen telt Nederland sinds begin dit jaar 18.000 basisartsen met een BIG-registratie minder. Dat blijkt uit de voorlopig cijfers van het BIG-register, dat wordt uitgevoerd door het Centraal Informatiepunt Beroepen in de Gezondheidszorg (CIBG).

Algemeen 16-01-2018

PrEP verkrijgbaar voor € 50 per maand

Pre-expositieprofylaxe (PrEP) tegen hiv-infectie is per 1 januari 2018 verkrijgbaar bij de generieke fabrikant Centrafarm voor € 47,95 per maand. Tot voor kort kon een maand PrEP-gebruik nog ruim € 500 kosten.

Geneesmiddelen 15-01-2018

Beperking gadoliniumhoudende contrastmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beperkt uit voorzorg het gebruik van gadolinium-contrastmiddelen bij MRI-scans. Deze contrastmiddelen laten sporen gadolinium achter in de hersenen, al is er geen bewijs voor schadelijke gevolgen.

Geneesmiddelen 15-01-2018

Cystadrops kandidaat voor GVS

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert Cystadrops op te nemen op bijlage 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Geneesmiddelen 15-01-2018

Illegale medicijnhandel is zeer breedschalig

Door online verkoopkanalen en vage scheidslijnen tussen wat legaal, semilegaal en illegaal is, is een breed scala aan mensen betrokken bij de handel en verkoop van illegale geneesmiddelen, blijkt uit promotieonderzoek van Rosa Koenraadt aan de Universiteit Utrecht.

Algemeen PW01/02 - 12-01-2018

Peptiden bestrijden resistente bacteriën

Bacteriële infecties die niet te bestrijden zijn met antibiotica kunnen genezen door het inschakelen van peptiden: korte ketens van aminozuren, de bouwstenen van eiwitten.

Geneesmiddelen PW03 - 11-01-2018

Studie naar goedkoper middel prostaatkanker

Het VUmc Cancer Center Amsterdam en het Meander Medisch Centrum doen een landelijk onderzoek waarin het effect van rhenium-188-HEDP wordt vergeleken met radium-223-chloride. Doel is te komen tot een goedkopere therapie tegen pijn bij uitgezaaide prostaatkanker.

Geneesmiddelen PW01/02 - 11-01-2018

Pfizer stopt onderzoeken alzheimer en parkinson

Vanwege tegenvallende resultaten stopt fabrikant Pfizer met alle onderzoeksprogramma’s gericht op alzheimer en parkinson. Pfizer gaat investeren in een fonds voor biotechbedrijven die nieuw neurowetenschappelijk onderzoek willen starten.

Geneesmiddelen PW03 - 10-01-2018

Document acties

Back to top