Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vergoeding lisocabtagene maraleucel na prijsonderhandelingen

PW18 - 24-04-2024
Het geneesmiddel lisocabtagene maraleucel (Breyanzi), voor de behandeling van lymfeklierkanker, kan na prijsonderhandelingen worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Vergoeding lisocabtagene maraleucel na prijsonderhandelingen

Lisocabtagene maraleucel, ook wel liso-cel genoemd, is een CAR-T-celtherapie die geschikt is voor bepaalde patiënten met een agressieve vorm van lymfeklierkanker. Dit is een behandeling waarbij de afweercellen worden aangepast, zodat deze de kankercellen kunnen aanvallen.

Het Zorginstituut adviseert liso-cel op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering, maar alleen als de nettoprijs na succesvolle prijsonderhandelingen met de fabrikant niet hoger is dan de laagste nettoprijs van axi-cel of tisa-cel.

Ook adviseert de Adviescommissie Pakket (ACP) dat de prijs voor een behandeling lager moet worden, als er meer geneesmiddelen voor dezelfde indicatie beschikbaar komen.

Vergoeding

De vergoeding wordt aangevraagd voor volwassen patiënten met recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (R/R DLBCL), primair mediastinaal grootcellig B-cellymfoom (PMBCL) en folliculair lymfoom graad 3B (FL3B), die ten minste twee eerdere systemische behandelingen hebben gekregen.

DLBCL, PMBCL, en FL3B zijn vormen van lymfeklierkanker.

Document acties

Back to top