Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws

Vosevi rijp voor pakket en prijsafspraken

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir (Vosevi) op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Geneesmiddelen 22-01-2018

Onderzoek methotrexaat bij ziekte van Crohn

Wetenschappers van het VUmc gaan onderzoeken hoe behandeling met methotrexaat bij patiënten met de ziekte van Crohn kan verbeteren. Hiervoor ontvingen ze onlangs € 150.000 van de Maag Lever Darm Stichting.

Geneesmiddelen 19-01-2018

Sneller advies van CBG aan Hartstichting

Door onbekendheid met de regels voor vergunningverlening van medicijnen verlopen de vertaling en ontwikkeling van onderzoek soms onnodig traag. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Hartstichting gaan samenwerken om medicijnen sneller bij de patiënt te krijgen.

Geneesmiddelen 19-01-2018

Checklist verbetert antibioticagebruik

Gebruik afvinklijst in ziekenhuizen is kosteneffectief

Het gebruik van een antibioticachecklist verbetert het antibioticagebruik in ziekenhuizen aanzienlijk. De antibioticarichtlijnen worden beter gevolgd, vaker wordt pathogeengericht behandeld en er wordt eerder geswitcht van intraveneuze naar orale therapie.

Geneesmiddelen, Praktijkvoering PW03 - 18-01-2018

Bij obesitas meer MgSO4

Neuroprotectie met intraveneus magnesiumsulfaat bij dreigende vroeggeboorte vereist bij obese moeders een hogere dosis.

Geneesmiddelen PW03 - 18-01-2018

Geen acetosal bij open been

Acetylsalicylzuur helpt niet bij de genezing van open benen (ulcus cruris). Jull et al. gaven 125 patiënten uit vijf verzorgingshuizen in Nieuw-Zeeland 150 mg/dag acetylsalicylzuur, naast de gebruikelijke compressietherapie; 126 anderen kregen compressie-therapie plus placebo.

Geneesmiddelen PW03 - 18-01-2018

Stop met infusie hydroxyethylzetmeel

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) wil de handelsvergunning voor infusieoplossingen van hydroxyethylzetmeel schorsen in de gehele Europese Unie.

Geneesmiddelen 18-01-2018

PrEP verkrijgbaar voor € 50 per maand

Pre-expositieprofylaxe (PrEP) tegen hiv-infectie is per 1 januari 2018 verkrijgbaar bij de generieke fabrikant Centrafarm voor € 47,95 per maand. Tot voor kort kon een maand PrEP-gebruik nog ruim € 500 kosten.

Geneesmiddelen 15-01-2018

Beperking gadoliniumhoudende contrastmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beperkt uit voorzorg het gebruik van gadolinium-contrastmiddelen bij MRI-scans. Deze contrastmiddelen laten sporen gadolinium achter in de hersenen, al is er geen bewijs voor schadelijke gevolgen.

Geneesmiddelen 15-01-2018

Cystadrops kandidaat voor GVS

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert Cystadrops op te nemen op bijlage 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Geneesmiddelen 15-01-2018

Peptiden bestrijden resistente bacteriën

Bacteriële infecties die niet te bestrijden zijn met antibiotica kunnen genezen door het inschakelen van peptiden: korte ketens van aminozuren, de bouwstenen van eiwitten.

Geneesmiddelen PW03 - 11-01-2018

Studie naar goedkoper middel prostaatkanker

Het VUmc Cancer Center Amsterdam en het Meander Medisch Centrum doen een landelijk onderzoek waarin het effect van rhenium-188-HEDP wordt vergeleken met radium-223-chloride. Doel is te komen tot een goedkopere therapie tegen pijn bij uitgezaaide prostaatkanker.

Geneesmiddelen PW01/02 - 11-01-2018

Pfizer stopt onderzoeken alzheimer en parkinson

Vanwege tegenvallende resultaten stopt fabrikant Pfizer met alle onderzoeksprogramma’s gericht op alzheimer en parkinson. Pfizer gaat investeren in een fonds voor biotechbedrijven die nieuw neurowetenschappelijk onderzoek willen starten.

Geneesmiddelen PW03 - 10-01-2018

SP: EMA moet koers wijzigen

Het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) moet zijn verhuizing naar Amsterdam aangrijpen om onafhankelijker te worden van de farmaceutische industrie. Dat heeft de SP-fractie in Brussel vorige week ingebracht in een hoorzitting met deskundigen, belangengroepen en vertegenwoordigers van het EMA in het Europees Parlement.

Algemeen, Geneesmiddelen PW03 - 10-01-2018

Aanpassingen productinformatie, december 2017

De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

Geneesmiddelen PW03 - 08-01-2018

Antibioticum voorkomt geen infectie na schroef uit bot halen

Profylactisch gebruik van antibiotica zorgt niet voor minder wondinfecties bij patiënten bij wie een schroef of plaat, vanwege een botbreuk, uit hun been wordt verwijderd. Dat concluderen onderzoekers van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, die hun resultaten eind december publiceerden in het medische tijdschrift JAMA.

Geneesmiddelen PW01/02 - 02-01-2018

Methylfenidaat voor volwassenen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaat akkoord met het gebruik van Medikinet (methylfenidaat) bij volwassenen.

Geneesmiddelen 29-12-2017 1 reactie

ZIN adviseert prijsonderhandeling Kisqali

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) vindt Kisqali (ribociclib; bij gemetastaseerde borstkanker) te duur voor het basispakket.

Geneesmiddelen PW03 - 29-12-2017

Docetaxel ook oraal werkzaam bij kanker

Verpakt in een speciale tablet of capsule én gecombineerd met ritonavir, geeft oraal docetaxel een vergelijkbare blootstelling als intraveneus docetaxel. Dat concludeert promovendus en arts Vincent de Weger. Afgelopen woensdag promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op de klinische farmacologie van nieuwe middelen tegen kanker.

Geneesmiddelen PW51/52 - 22-12-2017

Mycofenolzuur voor aanstaande vaders

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) ziet geen verband tussen miskramen of misvormingen tijdens de zwangerschap en het gebruik van mycofenolzuur door de vader.

Geneesmiddelen PW01/02 - 21-12-2017

Document acties

Back to top