Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2023

Herexamen 2023 PW1&2
Waar kunt u de kinderdosering vinden?
Herexamen 2023 PW3
Welke bewering over antidepressiva bij de behandeling van prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is juist?
Herexamen 2023 PW4
Bij welke ingreep dient de contra-indicatie Bariatrische chirurgie niet te worden vastgelegd?
Herexamen 2023 PW5
Welke stelling(en) over diabetesmedicatie is/zijn waar?
Herexamen 2023 PW6
Welk vaccin wordt afgeraden tijdens de zwangerschap?
Herexamen 2023 PW7
Wat is de verwachte minimale gewichtsafname bij liraglutide en naltrexon/bupropion?
Herexamen 2023 PW8
Tot welke leeftijd is de dubbele controle op dosering verplicht?
Herexamen 2023 PW9
Wat doet u ten aanzien van de dosering voor diazepamklysma's (20 mg per keer) voor een jongen van 5 jaar?
Herexamen 2023 PW10
Hoe komen de studenten meestal aan de ADHD-medicatie?
Herexamen 2023 PW11
Wat is waar over cholesterolspiegels tijdens de zwangerschap?
Herexamen 2023 PW12
Welke bètablokkers zijn waarschijnlijk veilig te gebruiken tijdens de zwangerschap?
Herexamen 2023 PW14
Welke stelling over risicostof/risicovolle stof is waar?
Herexamen 2023 PW15
Welk geneesmiddel wordt niet aangeraden volgens de herziene standaard Prikkelbaredarmsyndroom?
Herexamen 2023 PW16
U ontvangt in de apotheek een recept voor een meisje van 1,5 jaar met een gewicht van 10 kg. Wat doet u?
Herexamen 2023 PW13
Wat is uw advies bij het vergeten van een tablet enalapril 10 mg?
Herexamen 2023 PW17
Welk medicinaal cannabisproduct heeft de voorkeur bij symptomen als vermagering en braken?
Herexamen 2023 PW18
Wat is waar over vaccinatie en post-COVID?
Herexamen 2022 PW19
Wat moet er minimaal op het etiket voor de patiënt staan over de samenstelling?
Herexamen 2023 PW20en21
Wat is er aan de hand in de volgende situatie?
Herexamen 2023 PW22
Waar kunnen apothekers geneesmiddelentekorten melden?
Herexamen 2023 PW23
Welk middel heeft de voorkeur bij de behandeling van endometritis met koorts?
Herexamen 2023 PW24
Welk geneesmiddel kan volgens het Farmacotherapeutisch Kompas als bijwerking suïcidaal gedrag hebben?
Herexamen 2022 PW25
Welk advies geeft u de patiënt over de bewaartermijn van oogdruppels ná aanbreken van de verpakking (minim)?
Herexamen 2023 PW26
In welke periode(s) van de zwangerschap is kortdurend gebruik van diclofenac (waarschijnlijk) veilig?
Herexamen 2023 PW27en28
Welk van de volgende antipsychotica leidt tot de minste gewichtstoename?
Herexamen 2023 PW31en32
Waarom is het voor een suspensie van belang dat het farmacon nagenoeg onoplosbaar is in het gekozen vehiculum?
Herexamen 2022 PW33en34
Wat is indicatie van tezepelumab?
Herexamen 2023 PW35
Hoe levert u in dit specifieke geval de thiopental af?
Herexamen 2023 PW36
Is er voor de behandeling van deze patiënt met zinkdeficiëntie een voorkeur uit te spreken?
Herexamen 2023 PW37
Welke orale sterkwerkende opioïden hebben de voorkeur?
Herexamen 2023 PW38
Welke stelling over orlistat is niet waar?
Herexamen 2023 PW39
Welke stof(fen) zijn verantwoordelijk voor de enzyminductie die ontstaat bij rokers?
Herexamen 2023 PW40en41
Welke stelling over conserveermiddelen in FNA-preparaten is niet waar?
Herexamen 2023 PW42
Wanneer is starten met een medicamenteuze behandeling van hik in de palliatieve fase geïndiceerd?
Herexamen 2022 PW43
Voor welke patiëntengroep zijn de CKD-EPI en MDRD-formules WEL geschikt?
Herexamen 2023 PW44
Moet u de dosering van het alternatief herberekenen?
Herexamen 2023 PW45
Wat is de meest voorkomende beïnvloedingsstrategie in papieren marketingmaterialen?
Herexamen 2023 PW46
Welke stelling over anticonceptiva is niet waar?
Herexamen 2023 PW47
Waar kan de breukstreep zoal voor dienen volgens de SmPC?
Herexamen 2023 PW48
Hoeveel procent lijkt het afgelopen jaar één of meerdere keren te zijn gewisseld van medicatie?
Herexamen 2023 PW49
Welk advies geeft het NHG over de frequentie van evaluatie van de ADHD-behandeling?
Herexamen 2023 PW50
Welke stelling over de opslag van risicovolle geneesmiddelen is juist?
Herexamen 2023 PW51en52
Wat doe u bij interactiemelding nirmatrelvir/ritonavir en atorvastatine?
Back to top