Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2023 PW31en32

PW31en32 - 02-08-2023 | door Madeleine Sirks, Laboratorium der Nederlandse Apothekers/KNMP (thans Z-Index)

Waarom is het voor een suspensie van belang dat het farmacon nagenoeg onoplosbaar is in het gekozen vehiculum?

  1. vanwege het risico op alle genoemde redenen
  2. vanwege het risico op kristalgroei
  3. vanwege het risico op onnauwkeurig doseren
  4. vanwege het risico op verminderde fysische stabiliteit

Toelichting

Het juiste antwoord is: vanwege het risico op alle genoemde redenen

Wanneer een farmacon wordt verwerkt in een suspensie bedraagt de oplosbaarheid van het farmacon bij voorkeur minder dan 1:10.000 (0,1 mg/ml) en is de opgeloste fractie niet meer dan 0,1% van het totaal. Dit om te voorkomen dat een substantieel deel oplost in het vehiculum [1]. Een te hoge hoeveelheid opgeloste stof kan namelijk leiden tot kristalgroei van de onopgeloste deeltjes, de zogenoemde Oswald-rijping. Grotere deeltjes zakken sneller uit waardoor de suspensie onvoldoende fysische stabiliteit heeft en het risico bestaat op onnauwkeurig doseren. Wanneer onbekend is welke fractie van het farmacon is opgelost en welke niet, geeft dit eveneens een onnauwkeurige dosering [2-4].

Literatuur

1.   LNA-procedures bereiding. Suspensie oraal.

2.   Hinrichs W and van Gestel R. Physical Chemistry. In: Le Brun P, Crauste-Manciet S, Krämer I, Smith J, Woerdenbag H. Practical Pharmaceutics: An International Guideline for the Preparation, Care and Use of Medicinal Products. Second Edition. Springer International Publishing, 2023: 118-119.

3.   Lein A and Ng S.W. Oral Liquids. In: Le Brun P, Crauste-Manciet S, Krämer I, Smith J, Woerdenbag H. Practical Pharmaceutics: An International Guideline for the Preparation, Care and Use of Medicinal Products. Second Edition. Springer International Publishing, 2023: 279-280.

4.   Lein A and Ng S.W. Oral Liquids. In: Le Brun P, Crauste-Manciet S, Krämer I, Smith J, Woerdenbag H. Practical Pharmaceutics: An International Guideline for the Preparation, Care and Use of Medicinal Products. Second Edition. Springer International Publishing, 2023: 282-283.

Document acties

Back to top