Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2023 PW20en21

PW20en21 - 17-05-2023 | door Froukje Harkes-Idzinga, apotheker Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Als u cetirizinedrank aanschrijft in uw AIS voor een kindje van 1,5 jaar verschijnt een waarschuwing dat de drank gecontra-indiceerd is bij kinderen <5 jaar. De waarschuwing is gebaseerd op medicatiebewakingsinformatie in de G-Standaard. Maar cetirizine wordt in het Kinderformularium genoemd bij kinderen jonger dan 5 jaar. Wat is er aan de hand?

  1. De informatie in Kinderformularium én G-Standaard is juist. De waarschuwing betreft een relatieve contra-indicatie voor de hulpstof propyleenglycol, die kan voorkomen in cetirizinedranken.
  2. De informatie in Kinderformularium én G-Standaard is juist. Er verschijnt een waarschuwing omdat de toedieningsvorm niet geschikt is voor kinderen van 1,5 jaar.
  3. De informatie in de G-Standaard klopt niet.
  4. De informatie in het Kinderformularium klopt niet.

Toelichting

Het juiste antwoord is: de informatie in Kinderformularium én G-Standaard is juist. De waarschuwing betreft een relatieve contra-indicatie voor de hulpstof propyleenglycol, die kan voorkomen in cetirizinedranken.

De informatie in de G-Standaard ondersteunt medicatiebewaking voor hulpstoffen, waaronder propyleenglycol bij kinderen jonger dan 5 jaar. De adviestekst die bij de bewaking hoort, is te vinden in het onderdeel Medicatiebewaking - Voorschrijfproducten op de KNMP Kennisbank en in AIS’en. De bewaking is bedoeld ter attentie om na te gaan of het kind niet te veel propyleenglycol binnenkrijgt. In bepaalde gevallen kan een geneesmiddel met propyleenglycol veilig worden gebruikt. In andere gevallen kan een alternatief nodig zijn. Als handvat voor de beoordeling hiervan kunt u het volgende aanhouden:

  • bij gebruik van een vloeibaar middel dat propyleenglycol bevat en dat is geregistreerd voor kinderen jonger dan 5 jaar: in het algemeen veilig bij gebruik volgens de productinformatie;
  • bij gebruik van een vloeibaar middel dat propyleenglycol bevat en dat niet is geregistreerd voor kinderen jonger dan 5 jaar: narekenen;
  • bij gebruik van meer dan een vloeibaar middel dat propyleenglycol bevat, al dan niet geregistreerd voor kinderen jonger dan 5 jaar: narekenen.

Bron: KNMP Kennisbank, Medicatiebewaking, Voorschrijfproducten

Document acties

Back to top