Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2023 PW8

PW8 - 22-02-2023 | door Froukje Harkes-Idzinga, apotheker, KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum

Vaak wordt er bij kinderen een dubbele controle op de dosering uitgevoerd in de apotheek. Tot welke leeftijd is deze dubbele controle
verplicht?

  1. Een dubbele controle is niet verplicht.
  2. tot 12 jaar
  3. tot 18 jaar

Toelichting

Het juiste antwoord is: een dubbele controle is niet verplicht.

Een dubbele controle op dosering is niet verplicht voor kinderen. Wel moet in het werkproces zijn geborgd dat het juiste geneesmiddel in de juiste dosering wordt meegegeven.

Zeker bij kinderen kan het daarom wel verstandig zijn om een dubbele controle uit te voeren. Deze invulling is ontleend aan de KNMP-richtlijn Ter Hand Stellen, onderdeel Passende Farmacotherapie. Deze richtlijn maakt onderdeel uit van Professionele Standaard Farmaceutische Zorg.

Bron: KNMP-richtlijn Ter hand stellen, onderdeel Passende Farmacotherapie, https://www.knmp.nl/richtlijnen/ter-hand-stellen 

Document acties

Back to top